Naujienos

Tikrinamas valdymo reikalavimo laikymasis

  2018-11-28

Skleisti srutas ir mėšlą laukuose draudžiama šaltuoju metų laiku, nuo lapkričio 15 d. iki kitų metų balandžio 1 d. Draudžiamuoju laikotarpiu laukuose negali būti randama neįterpto mėšlo. Kaip šio draudimo reikalavimo laikosi kaimo plėtros programos dalyviai bei gaunantieji tiesiogines išmokas, tikrina Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai.

Reikalavimas, draudžiantis šaltuoju metų laiku skleisti laukuose mėšlą ir  (ar) srutas, yra vienas iš valdymo reikalavimų, pastarieji yra kompleksinės paramos reikalavimų dalis. Jų privalu laikytis ūkininkams, siekiantiems tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių dalyviams.

Draudimas skleisti mėšlą ir (ar) srutas šaltuoju metų laiku galioja visų Europos Sąjungos šalių narių ūkininkams. Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus vandens telkinius nuo taršos chemikalais, naudojamais žemės ūkyje.

Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, dėl šio reikalavimo laikymosi einamaisiais metais turi būti patikrinta ne mažiau kaip 1 proc. paraiškas pateikusių ūkininkų. NMA Kontrolės departamento specialistai iš viso planuoja patikrinti apie 2 300 Lietuvos ūkių.

Pažymėtina, kad galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus.

Konsultacijos įvertinus ūkio atitiktį valdymo reikalavimas

Ūkininkams pageidaujant, visų reikalingų sričių – gyvulininkystės, augalininkystės, darbų saugos– Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantai, ir specialistai atvyksta į ūkį ir pagal parengtą klausimyną, atitinkantį visus ūkio vertinimo reikalavimus, jį įvertina. Tai galima vadinti profilaktine priemone, nes čia pat konsultuojama, kaip pašalinti rastus neatitikimus, kuriuos pastebėję tikrintojai gali pritaikyti sankcijas. Kreipkitės į LŽŪKT biurus.

Naudinga informacija:

NMA ir LŽŪKT informacija