Naujienos

Žemdirbio vasara 2022: tikslioji žemdirbystė – raktas į žaliąjį susitarimą

  2022-06-21

Šiandien VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje organizuojamoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Žemdirbio vasara“ pristatyta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veikla, susijusi su skaitmeninių technologijų plėtra žemės ūkyje.

Pasak konferencijoje pranešimą skaičiusios Konsultavimo tarnybos Plėtros padalinio vadovės Ilmos Rimkevičienės, dabar jau daugelis neabejoja, kad skaitmenizavimas yra ne tik galimybė, bet ir būtinybė žemės ūkiui įgyvendinti iškeltus tikslus, susijusius su klimato kaita, tvariu ūkininkavimu. Jis leis visiems dirbti efektyviau. Naudingiausia žemės ūkiui yra procesų automatizavimas, robotizavimas, dirbtinio intelekto, išmaniųjų technologijų, jutiklių diegimas, palydovinių duomenų naudojimas. Ir svarbiausia – visų tų duomenų analizė, apjungimas į ūkio valdymo sistemas, kuriuose būtų įdiegtas dirbtinis intelektas, lengvinantis rekomendacijų teikimą, padedantis priimti sprendimus.

„Svarbu nebijoti diegti skaitmenines technologijas. Kai kuriuos stabdo baimė, galbūt žinių trūkumas arba investicijos, nes atsiperkamumas nėra toks greitas kaip norėtųsi. Bet žiūrint į ilgalaikes perspektyvas, į iškeltus žemės ūkio tikslus, būtent skaitmeninės technologijos ir yra pagrindas, kuris padeda žemės ūkiui. Jei diegsime skaitmeninimą, atversime duomenis pakartotiniam naudojimui, išnaudosime skaitmenizavimo potencialą, padarysime Lietuvą tvaresnę ir patys sau sukursime patogesnę, efektyvesnę darbo vietą“, – sakė Ilma Rimkevičienė. 

Skaitmenizavimui – didelis dėmesys

Dalis skaitmenizuotų Konsultavimo tarnybos paslaugų perkeltos į viešąją erdvę. Viena iš tokių yra sistema IKMIS. Ją sudaro 4 skaitmeninės paslaugos, skirtos žemdirbiams, konsultantams, mokslo atstovams, visiems, kurie susiję su žemės ūkiu. Šios sistemos tikslas – sudaryti žemės ūkio subjektams galimybę efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis atlikti augalų ligų ir kenkėjų stebėseną, greičiau priimti optimalius sprendimus laukuose, optimaliai naudojant augalų apsaugos priemones, taikyti integruotą augalų apsaugą, mažinti pesticidų ir trąšų naudojimą.

Labai svarbu ne tik keistis žiniomis, bet ir jas kaupti, dalintis gerąja praktika, kad gerais pavyzdžiais galėtų visi nemokamai pasinaudoti, sužinotų, kas inovaciją sukūrė, kaip ji pritaikyta praktikoje, kiek kainuoja, ar yra galimybė diegti ūkyje. Šią informaciją galima rasti Konsultavimo tarnybos sukurtoje taikomųjų inovacijų tyrimų rezultatų informacinėje sistemoje TITRIS. Jos paskirtis – centralizuotai kaupti, apdoroti atliktų taikomųjų inovacijų tyrimų rezultatus, inovacijų žemės ūkyje duomenis, sudaryti sąlygas susipažinti su ūkininkaujantiems naudinga informacija. Įstaigos, kurios yra sukūrusios ar pritaikiusios inovaciją, gali pačios ją paskelbti sistemoje. Kiekvienam galima šia informacija naudotis, atsirinkti, ką pritaikyti praktiškai.

Konsultavimo tarnybos specialistai kuria skaitmeninius įrankius, kuriais naudodamiesi ūkininkai galėtų efektyviau valdyti ūkius. Vienas iš jų yra ūkio valdymo programa „e-GEBA“. Ją sudaro keturi moduliai: augalininkystės, gyvulininkystės, buhalterijos ir ekonomikos. Tris iš jų: augalininkystės, gyvulininkystės ir buhalterijos gali įsigyti ūkininkai. Duomenys tarp modulių integruojami, tai ypatingai svarbu tvarkant buhalterinę apskaitą, norint teisingai atlikti įvairius nurašymus.

Neseniai Konsultavimo tarnyba sukūrė klientų savitarnos platformą „ŪKIONETAS“, kurioje sudarė galimybę savo klientams asmeninėje paskyroje matyti ir valdyti teikiamų paslaugų duomenis, atsiskaityti už suteiktas paslaugas, gauti reikalingas ataskaitas ir asmeninius pasiūlymus, naudotis ūkio valdymo programos „e-GEBA“ augalininkystės, gyvulininkystės moduliais. 

Konsultavimo tarnybos struktūroje yra Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centras (TŪPKC), kurio paslaugos orientuotos į ūkininkus, naudojančius arba planuojančius naudoti modernią, skaitmenizuotą žemės ūkio techniką. Vienas pagrindinių naujojo centro tikslų – padėti ūkininkams optimizuoti ūkio gamybos išlaidas, rasti sprendimų, kaip mažinant sąnaudas didinti produkcijos kokybę.

Dirvožemio gerinimo strategija – nuo ėminių paėmimo automatiniu būdu (keturračiais su GPS sistema) iki ištyrimo savoje laboratorijoje ir gautų rodiklių pritaikymo rengiant tręšimo planus, dronų su multispektrinėmis kameromis naudojimas vertinant pasėlių būklę, mobilios gyvulininkystės laboratorijos paslaugos veterinarijos gydytojams atvykus į ūkį – populiarios TŪPKC paslaugos. 

Jau akivaizdu, kad sėkmingas ES žaliojo kurso reikalavimų įgyvendinimas be tiksliojo ūkininkavimo procesų taikymo ir skaitmeninių įrankių naudojimo nebus efektyvus, todėl ir toliau Konsultavimo tarnyba tam skirs didelį dėmesį.

LŽŪKT informacija

Egidijaus Vilkevičiaus nuotraukos