Naujienos

Trakų r. organizuojami seminarai-diskusijos apie aplinkai palankius ūkininkavimo metodus

  2020-03-03

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dalyvauja Trakų r. savivaldybės įgyvendinamame projekte „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“.

Projektas „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“ įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Jį finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto tikslas – aplinkos apsaugos lygio kėlimas vandentvarkos srityje Trakų ir Lydos rajonuose. Visą veiklą įgyvendinti numatyta iki 2020-06-21.

Didelė projekto dalis – švietėjiška veikla, skirta įvairiems visuomenės sluoksniams – moksleiviams, pramonės įmonių atstovams ir ūkininkams – supažindinti su aplinkos apsaugos svarba, kaip tai susiję su natūraliais gamtiniais ištekliais.

Už 20-ties seminarų ciklą atsakinga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Juose pranešimą apie aplinkai palankius ūkininkavimo metodus, naudojamus siekiant apsaugoti natūralius gamtinius išteklius, skaitys ir su ūkininkais diskutuos Konsultavimo tarnybos Trakų r. biuro vadovas, augalininkystės konsultantas Albertas Malašauskas, į kurį galima kreiptis el. paštu [email protected], tel.: (8 528) 55 664, 8 620 15 306.

SEMINARŲ-DISKUSIJŲ GRAFIKAS