Naujienos

Trakų r. sėkmingai baigtas aplinkosaugos projektas

  2020-07-23

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba sėkmingai baigė darbus, kuriuos įsipareigojo atlikti  įgyvendinant Trakų r. savivaldybės projektą „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“.

Projektas įgyvendintas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Jį finansavo Europos Sąjunga.

Projekto metu didelis dėmesys skirtas įvairių visuomenės sluoksnių, tarp jų ir ūkininkų, švietėjiškai veiklai įvairiais aplinkosaugos klausimais. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba buvo atsakinga už 20-ties seminarų ciklą, kuriuose aptarti aplinkai palankūs ūkininkavimo metodai, padedantys apsaugoti natūralius gamtinius išteklius. Juos organizavo, pranešimus skaitė ir su ūkininkais diskutavo Konsultavimo tarnybos Trakų r. biuro vadovas, augalininkystės konsultantas Albertas Malašauskas.

Konsultantas sakė, kad renginiuose dalyvavo 124 ūkininkai, su kuriais diskutuojant aptarti aktualiausi klausimai, iškylantys ūkininkaujant saugomose teritorijose, atkreipiant didelį dėmesį į vandens telkinių apsaugą nuo užteršimo tręšiant mėšlu ir srutomis, mineralinėmis trąšomis.

„Kalbėjomės ir apie tai, kaip reikia teisingai tvarkytis žemėse, kurios patenka į vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas – tai labai aktualūs klausimai Trakų r. gyventojams. Nors reikalavimai ir griežti, tačiau jų privaloma laikytis“, – aptartas aktualijas mini Albertas Malašauskas.

Daug klausimų apimta diskutuojant apie neariminį žemės dirbimą, jo privalumus ir trūkumus, ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę, žalinimo reikalavimus, tarpinių pasėlių auginimo reikšmę ir naudą, vandens atsargų taupų naudojimą.

Džiugina tai, kad vertinimo anketose dauguma seminarų-diskusijų dalyvių labai palankiai įvertino renginių organizavimą, aptartų temų aktualumą, bendravimą grupėje, dalijimąsi patirtimi, lektoriaus atsakymus į jiems aktualius klausimus.