Naujienos

Tvarus ūkininkavimas šiandien ir rytoj

  2023-03-01

Vasario 28 d. „Agroakademijos“ mokymų centre (Akademija, Kėdainių r.) vyko LŽŪKT organizuota konferencija „Tvarus ūkininkavimas šiandien ir rytoj“. Į renginį suvažiavo apie 80 šalies ūkininkų, mokslininkų, žemės ūkio konsultantų, žemės ūkio įmonių atstovų ir kt.

Vienas pagrindinių konferencijos tikslų – pristatyti projekto „Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje – virtualus padėjėjas žemdirbiams“ rezultatus: nemokamą elektroninę paslaugą ūkininkams, susidedančią iš skaitmenizuoto Gerosios žemdirbystės praktikos kodekso, įvairių žemdirbiams aktualių skaičiuoklių ir el. mokymo programos, pasidalinti mokslininkų įžvalgomis, skatinančiomis ūkininkauti tvariau.

Projekto sėkmė –partnerystės dėka

LŽŪKT Paslaugų pardavimo ir teikimo padalinio vadovė ir viena iš projekto kūrėjų Asta Šakickienė su konferencijos svečiais dalijosi mintimis, kaip gimė idėja inicijuoti projektą, kokių rezultatų tikėtasi. 

„Dar 2019 m. kartu su specialistais mąstėme, kaip pagelbėti ūkininkams nepasiklysti teisės aktų labirintuose, kurie reglamentuoja svarbius ūkio technologinius procesus: tręšimą, augalų apsaugą, mėšlo tvarkymą ir kt. Tad norėjosi sukurti elektroninį leidinį / priemonę, kurioje būtų sukomplektuota visa naujausia technologinė ir teisinė informacija apie tausų ūkininkavimą, taip ir priėjome prie Gerosios žemdirbystės praktikos kodekso (toliau – GŽPK) kūrimo iniciavimo. 

Tiesa, GŽPK (vadinamas „Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai“) buvo sukurtas dar 2000-aisiais. Nuo pirmojo leidinio buvo praėję jau beveik du dešimtmečiai, o per tą laiką buvo atlikta daug naujų žemės ūkio tyrimų, sukaupta daugiau žinių, atsirado įvairių naujovių, kurias galima taikyti praktikoje. Tad atsižvelgdami į pokyčius ir norą padėti ūkininkams, kreipėmės į LAMMC mokslininkus su pasiūlymu drauge sukurti projektą, kurio tikslas – atnaujinti visą aktualią technologinę ir teisinę informaciją ir ją paversti skaitmeniniu įrankiu ūkininkams. Džiugu, kad mokslininkai nedvejodami sutiko dirbti kartu. Šiandien visus kviečiu įvertinti ir išbandyti mūsų bendro darbo rezultatą – jungtis prie informavimo, konsultavimo ir mokymų sistemos IKMIS (www.ikmis.lt)“, – kvietė A. Šakickienė. 

Elektroninėje erdvėje – nuo GŽPK iki praktinių skaičiuoklių

Išsamius projekto „Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje – virtualus padėjėjas žemdirbiams“ rezultatus pristatė jo vadovė, vyriausioji gyvulininkystės specialistė Daiva Gurauskienė.

„Savo pranešimą norėčiau pradėti nuo padėkos, kuri skirta projekto partneriams – tiek LAMMC, tiek ūkininkams. Labai džiaugiuosi, kad ūkininkų ūkiuose galėjome atlikti tyrimus, kurių rezultatus naudojome kurdami įvairias praktines skaičiuokles. Taip pat esame dėkingi ir kitiems ūkiams, kurie prisijungė testuodami rezultatus. Tad dėkoju ūkininkams: Erlandai Turskienei, Žydrūnui Blėdžiui, Rūtai Pylipienei, Stasiui Lomsargiui, Vidui Monstvilui, Adrianai Šedienei“, – sakė D. Gurauskienė.

Projekto vadovė pristatė projekto rezultatus ir tikslus, pademonstravo, kaip naudotis GŽPK ir jo sudedamosiomis dalimis: dirvožemio derlingumo gerinimas tausojant aplinką ir išteklius; taususis ūkininkavimas gyvulininkystės ūkiuose; augalų tręšimas: augalų apsauga ir jos taikymas; nuotekų ir atliekų tvarkymas, atsinaujinantys šaltiniai; agrarinė aplinkosauga, biologinė įvairovė.

D. Gurauskienė supažindino su savikontrolės klausimynu, modeliavimo pavyzdžiais, elektroninėmis skaičiuoklėmis, skirtomis ir augalininkystės, ir gyvulininkystės ūkiams. Skaičiuoklių dėka augalininkystės ūkių šeimininkai gali patikrinti ūkio maisto medžiagų, humuso balansą, planuoti tręšimą, vertinti dirvožemio agrochemines ir fizikines savybes, paskaičiuoti sėklos normą. Gyvulininkystės ir mišrių ūkių savininkai gali išbandyti sutartinių gyvulių (SG), mėšlidžių ir srutų kauptuvų talpų, pašarų poreikio apskaičiavimo, emisijos nustatymo skaičiuokles. 

Galimybė – mokytis internetu

Svarbu paminėti, kad ūkininkai, prisijungę prie IKMIS elektroninių mokymų dalies, gali mokytis pagal specialistų parengtą GŽP taikymo mokymo programą, kurioje pateikta ne tik teorinė informacija, bet ir praktinė. Vartotojas gali pasitikrinti savo mokymosi progresą atlikdamas parengtas užduotis. Įvertinus žinias, mokymų dalyviui bus išduodamas pažymėjimas. Kadangi mokymai nekontaktiniai, o elektroniniai – vartotojai mokytis galės savarankiškai, jiems patogiu laiku.

Siekiant, kad mokymo programos dalyvius pasiektų aktualiausia teorinė ir praktinė informacija, buvo suburta patyrusių specialistų ir žemdirbių bendruomenėje vertinamų mokslininkų komanda: LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai dr. Virginijus Feiza, dr. Dalia Feizienė, dr. Roma Semaškienė, VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkė dr. Irena Pranckietienė, LSMU mokslininkas dr. Vytautas Ribikauskas, LŽŪKT augalininkystės ekspertė Kristina Narvidienė.

Tvaraus ūkininkavimo link

„Džiugu, kad konferencijoje savo patirtimi sutiko pasidalinti ir mokslininkai, kurie intensyviai dirbo viso projekto metu. Tikimės, kad jų įžvalgos padės ūkininkams rinktis technologinius sprendimus, skirtus tvaresniam ūkininkavimui“, – sakė konferencijos organizatorė D. Gurauskienė.

Dr. V. Feiza ir dr. D. Feizienė kalbėjo apie dirvožemio derlingumo palaikymo priemones, organinės medžiagos svarbą Lietuvos dirvožemiuose, akcentus augalų mitybos procesuose uždėjo dr. I. Pranckietienė. Dr. A. Ronio pranešime svarbiausias akcentas buvo augalų apsaugos priemonės ir jų naudojimas tausaus ūkininkavimo kontekste, o dr. V. Ribikauskas konferenciją vainikavo gyvulininkystės ūkiams aktualia tema – gyvūnų gerovės aktualijomis. 

Parengė LŽŪKT Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė.

A. Nutauto nuotraukose konferencijos akimirkos

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.