Naujienos

Ūkininkai ir miško savininkai kviečiami dalyvauti ES finansuojamuose mokymuose

  2021-09-22

Ūkininkai ir miško savininkai kviečiami dalyvauti mokymuose. Juos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba organizuoja įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Ūkininkų ir miško savininkų kvalifikacijos tobulinimas“.  

Ūkininkus ir miško savininkus kviečiame dalyvauti mokymuose. Juo organizuojame įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Ūkininkų ir miško savininkų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto metu Konsulatvimo tarnybos specialistai ir rajonų biurų konsultantai kviečia rinktis aktualiausius mokymus pagal 9 mokymo programas.

Informaciją apie kvalifikcijos tobulinimo renginius rasite čia.

Išsamiau apie projektą „Ūkininkų ir miško savininkų kvalifikacijos tobulinimas“ ir kitus šiuo metu įgyvendinamus projektus skaitykite Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos interneto svetainėje.