Naujienos

Ūkininkaujate ir ketinate tobulinti veiklą? Gaukite paramą konsultavimo paslaugoms

  2022-01-07

Gera žinia ūkininkaujantiems, ypač smulkiesiems ir siekiantiems gerinti ūkio veiklos rezultatus, labiau įsigilinti į aplinkos apsaugos reikalavimus ar ketinantiems taikyti inovatyvias technologijas. Yra puiki galimybė gauti nemokamų profesionalių konsultacijų arba ieškoti sprendimų ir patarimų bendraminčių diskusijų grupės veikloje. Tereikia dalyvauti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įgyvendinamame „Žemdirbių konsultavimo“ projekte. Apie tai kalbamės su projekto vadove Daiva Gurauskiene.

Konsultavimo tarnyba „Žemdirbių konsultavimo“ projektą įgyvendina ne pirmus metus. Kiek ši parama aktuali ir naudinga pareiškėjams?


Pagal šį projektą konsultuojame jau ne vienus metus. Per trejus metus daugiau nei 10 tūkstančių žemdirbių pasinaudojo šia parama.Konsultavimo tarnyba pripažinta viena iš konsultavimo paslaugų teikėjų. Parama visuomet naudinga, nes ūkininkaujantiems kyla daugybė klausimų, susijusių su technologijomis, atsiranda naujų reikalavimų, kuriuos reikia įgyvendinti, galų gale kiekvienas ūkis turi savą specifiką, tad ši parama tikrai aktuali. Pareiškėjai, kurie anksčiau pagal šią priemonę teikė paraiškas ir gavo teisę konsultuotis, noriai dalyvauja ir tai išnaudoja. Sulaukiame daug įvairiausių klausimų, mūsų klientai domisi, aktyviai ir drąsiai sako savo poreikius ar nuomonę.

Kas gali kreiptis paramos ir iki kada?

Ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla bei įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali gauti paramą iki 2022 m. kovo.

Žemės ūkiui susiduriant su nemenkais iššūkiais siekiant tvariai ūkininkauti galbūt atsirado ir naujų konsultavimo krypčių? Pagal kokias temas bus teikiamos konsultacijos šį kartą?

Ypatingas dėmesys šįkart skiriamas inovacijoms ir skaitmeninio žemės ūkio temoms, kurios apima penkias pagrindines temas:

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas (tiksliojo ūkininkavimo technologijų taikymas, dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas, integruota augalų apsauga, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės užtikrinimas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas, ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra (naujos kooperatinės bendravimo formos ir tikslai. Bendravimo poreikio nustatymas ir galimybių vertinimas, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) veiklos prognozavimas, plėtros galimybių vertinimas, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) investicijų poreikio ir finansavimo galimybių vertinimas).

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai (ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos, ūkio finansavimo galimybių vertinimas – piniginių srautų planavimas, ūkio veiklos prognozavimas, ūkio plėtros (investicijų poreikio) galimybių vertinimas, darbo rinkos analizė ir darbo kodekso nuostatų įgyvendinimas, gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė, mokestinių įsipareigojimų vertinimas ir analizė).

Europos Sąjungos žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimais (naminių gyvulių šėrimo subalansavimas mažesniam N dujų išsiskyrimui, gyvulių gerovė, aplinkosauga ir ŠESD mažinimas, subalansuota augalų mityba ir trąšų naudojimas ŠESD mažinimui, dirvožemio anglies didinimas ir ŠESD mažinimas, ekologinė augalininkystė, ekologinė gyvulininkystė, efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas).

Daugiau www.agroakademija.lt