Naujienos

Ūkininkų ir jaunųjų ūkininkų kvalifikacijos tobulinimas – neatsiejama ūkininkavimo dalis

  2021-12-07

 
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba įgyvendina ES finansuojamą projektą „Ūkininkų ir jaunųjų ūkininkų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 14PM-KK-19-1-08498-PR001. Pradžia – 2020 m. birželio 26 d. Įgyvendinant projektą, visoje Lietuvoje jau antrus metus ūkininkams ir jauniesiems ūkininkams organizuojami mokymai pagal 12 mokymo programų, tarp jų ir 4 privalomos jauniesiems ūkininkams. Įgyvendinant projektą, tikslinei grupei bus perteikiamos žinios ir informacija apie inovacijų diegimą žemės ūkyje ir kaimo vietovėse. 
Projekto tikslas – skatinti žinių perteikimą, didinti žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas, tobulinti jaunųjų ūkininkų ir kitų ūkininkų profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją, ugdyti verslumo įgūdžius augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos srityse vykdant mokymus pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ir kitas mokymo programas, taip pat ir technologines.
Projekto uždavinys – visuose Lietuvos regionuose suorganizuoti 128 mokymo kursus pagal 12 mokymo programų, perduoti žinių ir lavinti įgūdžius 1584 jauniesiems ūkininkams, ūkininkams ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla bei kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios įvairiuose Lietuvos rajonuose suorganizuoti 67 mokymai (iš planuojamų 128). Mokymuose jau dalyvavo daugiau kaip 920 ūkininkų ir jaunųjų ūkininkų. Ūkininkams ypač aktualios technologinės mokymo programos. Ne mažiau aktyvus jaunieji ūkininkai, kurie mokosi pagal beveik visas 12 mokymo programų. Planuotas vidutinis mokymų dalyvių skaičius vienuose mokymuose buvo 12, šiuo metu vidutinis dalyvių skaičius vienoje grupėje yra 14.

Populiariausios ir daugiausia klausytojų  sulaukusios mokymo programos šiais projekto įgyvendinimo metais buvo „Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ (kodas 396131406) – vidutinis klausytojų skaičius grupėje 19, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“ (kodas 293185010) – vidutinis klausytojų skaičius grupėje 17, „Finansinių ataskaitų duomenų naudojimas ūkininko ūkio valdymo sprendimams priimti“ (kodas 396134412) – vidutinis klausytojų skaičius 17, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“ (kodas 296185007) – vidutinis klausytojų skaičius grupėje 16, „Atliekų tvarkymas žemės ūkyje“ (kodas 296185014) – vidutinis klausytojų skaičius 14.

Dėl covid pandemijos dalis mokymų persikėlė į internetą. Tai buvo nemenkas iššūkis ūkininkams, įpratusiems prie bendravimo auditorijoje, ir mokymuose lektoriaujantiems konsultantams, kurie teorines bei praktines žinias turėjo perteikti nuotoliniu būdu. 

Pastaruoju metu jau pastebima tendencija, kad vis daugiau ūkininkų pageidauja mokytis nuotoliniu būdu, nes sutaupo laiko, nepatiria vykimo išlaidų, gali klausytis ne tik savo rajono konsultantų. 

Nemokami mokymai bus organizuojami ir 2022 m. 

Kitais metais ūkininkai ir jaunieji ūkininkai bus kviečiami mokytis pagal augalininkystės ir gyvulininkystės technologines mokymo programas: „Žiemkenčių auginimo technologijos įtaka augalų žiemojimui“ (kodas 296162024, trukmė 16 akad. val.), „Žolynų tvarkymas ir žolinių pašarų gamyba prekiniame pieno ūkyje“ (kodas 396162006, trukmė 24 akad. val.), „Karvių sergamumo mastitu mažinimas ir pieno kokybės gerinimas“ (kodas 296164108, trukmė 24 akad. val.). Ypač aktualūs mokymai „Finansinių ataskaitų duomenų naudojimas ūkininko ūkio valdymo sprendimams priimti“ (kodas 396134412, trukmė 8 akad. val.). Ne mažiau svarbi ir aplinkosaugos tematika, tad bus organizuojami mokymai pagal mokymo programą „Ūkininkavimas hidrografiškai jautriose teritorijose“ (kodas 296185015, trukmė 8 akad. val.).

Nemokami mokymai pagal minėtas ir dar daugiau mokymo programų bus organizuojami iki 2022 m. birželio. Informacija apie juos skelbiama Žemdirbių mokymo ir informavimo sistemoje (ŽMIKIS), VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto puslapio skiltyje „Mokymai“ (www.litfood.lt) ir portalo Agroakademija skiltyje „Mokymai ir renginiai“ (www.agroakademija.lt).

Įgyvendinimo laikotarpiu projektą administruoja VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistės: projekto vadovė Ingrida Babenskienė, Mokymo paslaugų skyriaus vadovė, finansininkė Rasa Kučinskienė, buhalterė, projekto koordinatorė Renata Stašinskienė, Mokymo paslaugų skyriaus vyresnioji specialistė.

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r., tel. (8 347) 44 020, el. p. [email protected], portalai www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt 

Projektą remia Lietuvos Respublika