Naujienos

Ūkių apskaitos duomenų tinkle Vilkaviškio r. ūkių 2018 m. duomenys

  2019-11-04

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, vykdoma ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės analizė. Tai padeda daryti ŪADT (Ūkio apskaitos duomenų tinklas) – visose ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą.

 Europos Sąjungos ŪADT sistema veikia nuo 1965 m., ji nuolat tobulinama ir kinta atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Lietuvoje ŪADT tinklas pagal ES reglamentų nuostatas pradėtas kurti 1996 metais. Lietuva Europos Komisijai įsipareigojusi kasmet pateikti 1000 respondentinių ūkių duomenis.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Jie pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtrą ir priimti atitinkamus sprendimus. Išsamiausiai nagrinėjamos gamybos sąnaudos, pelnas ir produktyvumas. Informacija, susijusi su konkretaus ūkio veikla, neskelbiama. Anketoje nėra ūkininko pavardės – kiekvienas ūkis turi kodą, pagal kurį galima matyti savo rezultatus.

Apibendrinti 43 raajono respondentinių ūkių duomenys

LŽŪKT Vilkaviškio r. biuras 2018 m. pateikė 43 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2018 metais. Tarp mūsų rajono respondentinių ūkių 2 pienininkystės, 8 mišrūs ir 34 augalininkystės ūkiai. Visi mišrūs ūkiai – augalininkystės-žolėdžių gyvulių.

Kaip rodo respondentinių ūkių analizė, populiariausi rajone buvo žieminiai ir vasariniai kviečiai. Taip pat auginti vasariniai ir žieminiai rapsai.

Blogėjant cukrinių runkelių supirkimui ir supirkėjų atsiskaitymui už juos, jie auginti tik 4-iuose respondentų ūkiuose.

Tarp respondentų 3 ūkiai, užsiimantys sodininkyste. Šiek tiek rečiau ūkininkai respondentai 2018 m. augino miežių – 19 ūkių, kvietrugių – 12,  bulvių – 7.

Vidutinis Vilkaviškio r. respondentinio ūkio dydis 2018 m. buvo 175 hektarai.  

Vidutinis Vilkaviškio r. respondentiniuose ūkiuose augintų kultūrinių augalų derlingumas 2016, 2017 ir 2018 m. lyginamas 1 lentelėje.

1 lentelė. Vilkaviškio r. respondentiniuose ūkiuose augintų kultūrinių augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Melžiamų karvių produktyvumas respondentiniuose ūkiuose 2018 m., palyginti su 2017 m., labai ženkliai nepasikeitė – nuo 5,38 t per metus iš vienos karvės iki 5,36 kg per metus, t. y. 1,01 procento. Tai lėmė ekonominė situacija – kritusios pieno kainos ir brangstantys pašarai.

Renkant respondentinių ūkių duomenis, taip pat analizuoti grynojo pelningumo, grynojo pelningumo (be dotacijų, susijusių su pajamomis) ir skolos rodikliai.

2 lentelė. Ekonominių rodiklių palyginimas

Lygindami 2017 m. su 2018 m. grynąjį pelningumą, t. y., kiek 1 euras pajamų uždirbo grynojo pelno, matome, kad 2018 m. ūkininkams buvo geresni nei 2017 m., nes sumažėjo pardavimo pajamos (tai lėmė mažos supirkimo kainos ir prasta produkcijos kokybė) ir padidėjo kintamosios ir pastoviosios išlaidos. Dėl šių priežasčių 2017 m. buvo prastesni analizuojant ir kitus rodiklius – grynąjį pelną (be dotacijų, susijusių su pajamomis) ir skolos rodiklį. Iš pateiktos lentelės matome, kad 2017 m. Vilkaviškio r. ūkininkai dirbo nuostolingai.

Informacija parengta pagal LŽŪKT Vilkaviškio r. biuro konsultantų surinktus ir išanalizuotus Vilkaviškio r. respondentinių ūkių duomenis ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto interneto svetainėje www.laei.lt skelbiamus duomenis. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Vilkaviškio r. biuro ekonomikos konsultantė Vilija Ševčenkienė

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi