Naujienos

Ūkyje kylančias problemas spręskite nepatirdami finansinių nuostolių

  2021-08-13

Iki rugpjūčio 31 d. ūkininkai, miško valdytojai, kaimo vietovėse veikiančios įmonės dar gali teikti paraiškas pagal priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Pasirinkti reikalingiausias paslaugas ar konsultacijas galima iš Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos sąrašo. Didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis suma yra 1500 Eur be PVM. 

Pasirinkti reikalingiausias paslaugas ar konsultacijas galima iš Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugų ir konsultacijų sąrašo. Padedant augalininkystės, gyvulininkystės ar darbų saugos specialistams, pareiškėjas gali nuosekliai ir praktiškai įgyvendinti darbų saugos ir gaisrinės bei asmens duomenų saugos reikalavimus, kai ūkyje yra samdomų darbuotojų; ar pasirengti tręšimo planą, atitinkantį jo valdomos žemės dirvožemio potencialą ir norimą gauti derlių; arba tinkamai tvarkytis su augalų apsaugos priemonėmis ir taikyti integruotą augalų apsaugą; jei reikia, išspręsti gyvulių sveikatingumo užtikrinimo nesklandumus ir kt. Turintys miško – gauti reikalingas miškininkystės specialistų  konsultacijas ir paslaugas. 

„Finansinė parama yra galimybė spręsti kai kurias ūkyje kylančias problemas ar iššūkius, nepatiriant papildomų finansinių nuostolių. Konsultavimas apima daugybę temų ir suteikia galimybę gauti konsultacijas net 36 mėnesius. Tikslias temas, konsultacijų apimtis ir laiką žemdirbiai renkasi kartu su specialistais aptardami ūkio situaciją“,– sakė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Paslaugų pardavimo ir teikimo padalinio vadovė Asta Šakickienė. 

Paraiškos vertinamos pagal prioritetus 

Pateiktos paraiškos vertinamos pagal prioritetus, kurie taikomi mažėjančios svarbos tvarka.

Prioritetai ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojamskurie paraiškos pateikimo metu:

  • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal vieną iš Programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) „Dirvožemio apsauga“;
  • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą sudariusiems tręšimo planus ir juos įgyvendinantiems.
  • yra Ekologinės gamybos ūkiai, sertifikuotiems pagal teisės aktų reikalavimus.
  • yra jaunieji ūkininkai, ne vyresni kaip 40 metų amžiaus.
  • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.

Prioritetai miško valdytojams, kurie paraiškos pateikimo metu:

  • yra fiziniai asmenys,
  • miško valda patenka į saugomas teritorijas.

Prioritetai kaimo vietovėse įsikūrusioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios paraiškos pateikimo metu:

  • veikia ne ilgiau kaip 3 m.,
  • veikiančioms savivaldybėje, kurioje Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal skelbiamus Lietuvos statistikos departamento duomenis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos Respublikoje
  • turi ne mažiau kaip 2 darbuotojus.

Paraiškų negali teikti 2016 ir 2017 m. patvirtinti konsultavimo paslaugų gavėjai.

Kviečiame Jus atvykti į Konsultavimo tarnybos biurus, pasirinkti reikalingiausias paslaugas ir drauge su konsultantais užpildyti paraišką paramai gauti.

Išsamiau www.agroakademija.lt