Naujienos

Už 1 ha jauno miško ugdymą galite gauti per 300 Eur

  2020-07-27

Miško auginimo procesą reguliuoja valstybė. Miško savininkai įstatymu įpareigoti atlikti jaunuolynų ugdymo kirtimus, kurie labai svarbūs būsimam miškui. Kokie miškai laikomi jaunuolynais, kada ateina jų ugdymo laikas, kodėl verta pasinaudoti parama jaunuolynams ugdyti?

Jaunuolynu laikomas jaunas miškas. Jam priskiriami  pušynaieglynai, ąžuolynaiuosynaiskroblynai iki 40 metų, beržynaidrebulynaijuodalksnynai – iki 20 metų, o baltalksnynai – iki 10 metų.

Miško ugdymo kirtimai, tai tikslingas ir savalaikis dalies medžių ar krūmų, kuriuos palikti ilgiau netikslinga nei ūkiniu, nei biologiniu požiūriu, iškirtimas.

Kada reikia pradėti ugdymą

Mišką reikia ugdyti, kai pasodintus ar savaime išaugusius medelius ima stelbti nepageidaujamų rūšių medžiai ar krūmai. Laikoma, kad beržynus ir juodalksnynus reikia pradėti ugdyti nuo 6 metų, o spygliuočius ir kietuosius lapuočius (ąžuolynusklevynus) – 8 metais.

Keičiantis medyno amžiui, keičiasi ir ugdymo kirtimų tikslas. Pagal medyno amžių ir tikslus Lietuvoje ugdymo kirtimai skirstomi į tris rūšis: jaunuolynų ugdymą, retinimo ir einamuosius kirtimus.

Auga liepų jaunuolynas

Pagrindinis jaunuolynų ugdymas atliekamas iki 20 miško metų. Šiuo kirtimu siekiama suformuoti tikslinę medyno rūšinę sudėtį. Kirtimų metu šalinamos nepageidaujamos medžių rūšys, krūmai, stelbiantys ir užtamsinantys tikslines medžių rūšis. Taip pat siekiama sudaryti kuo palankesnes augimo sąlygas tikslinėms medžių rūšims. Jei niekas jaunų medelių nestelbia, jie auga per daug tankiai, todėl būtinas retinimas, iškertant silpnesnius. Tokiu būdu formuojamas tolygus augančių medžių tankumas, stiprinamas jų atsparumas nepalankiems aplinkoms veiksniams – vėjovartoms ar vėjalaužoms.

Kirtimų dažnumas jaunuolynuose priklauso nuo vyraujančios medžių rūšies, augavietės sąlygų, vidutinio medžių aukščio, stiebų skersmens ir kitų sąlygų.

Verta teikti paraišką

Norite auginti socialiniu ir ekonominiu požiūriu naudingą mišką ir planuojate savo valdoje ugdyti jaunuolynus? Iki rugsėjo 14 d. renkamos paraiškos pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Nuo 2020 m. liepos 18 d. padidintos išmokos, supaprastintas projekto įgyvendinimas ir administravimas. Už 1 ha išugdyto jaunuolyno (miško iki 20 m.) mokama vienkartinė nustatyto dydžio kompensacija – 343 Eur.

Kreipkitės į LŽŪKT Miškininkystės biurą. Padėsime užpildyti paraišką, parengsime reikiamus dokumentus, paaiškinsime, ką turite daryti, kad gautumėte paramą, konsultuosime atvykę į mišką!

Parengta pagal informaciją internete