Naujienos

Užsieniečiai supažindinti su LŽŪKT darbo procesų optimizavimo būdais ir dominusiais istoriniais įvykiais

  2023-07-03

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje lankėsi Lenkijos ir Vokietijos aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Pasak grupę lydinčio VDU Lietuvos žemės ūkio akademijos profesoriaus dr. Jan Žukovskio, atvykimo tikslas buvo daugiau sužinoti apie Konsultavimo tarnyboje taikomus darbo procesų optimizavimo būdus, metodus ir skaitmenines programas. Taip pat svečiams buvo įdomi Akademijos miestelio istorija, susijusi su  žemės ūkio mokslo ištakomis.

Konsultavimo tarnybos veiklą, teikiamas paslaugas, darbo procesų įstaigoje optimizavimą pristatė ir į dominančius klausimus atsakė Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė. Svečių pageidavimu, daugiau kalbėta apie  skaitmenines Konsultavimo tarnybos sukurtas programas – informacinę sistemą IKMIS  ir ūkio valdymo programą „e-GEBA“. Išsamiau pristatyti buhalterinės apskaitos procesų valdymo būdai, susiję su  sąskaitų skaitmenizavimu.

Žemės ūkio mokslo lopšyje

Simboliška, kad Konsultavimo tarnybai švenčiant veiklos 30-metį, svečiai norėjo daugiau išgirsti apie jos ir Akademijos miestelyje veikusių ir tebeveikiančių įstaigų, istoriją. „Norėjosi prisiminti ir atvykusiems kolegoms pasakoti apie Žemės ūkio akademijos ištakas“, – sakė Jan Žukovskis.

Viskas prasidėjo nuo Dotnuvos dvaro. Žemdirbystės mokslo pradžią jame galima skaičiuoti nuo 1911 m., nes čia jau veikė Dotnuvos vidurinė žemės ūkio mokykla. Dabartinis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto pastatas 1911–1913 m. buvo pagrindinis šios mokyklos pastatas. Vėliau jame veikė žemės ūkio technikumas, o iki 1947 m. Žemės ūkio akademija, lėmusi miestelio pavadinimą.

Dabartiniame Akademijos kultūros centre buvo berniukų bendrabutis. Jis statytas 1940–1943 m. Šalia jo esančiuose dabar Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai priklausančiuose dvejuose pastatuose 1930 m. įkurta Žemės ūkio akademijos Namų ūkio sekcija (fakultetas) rengusi diplomuotas agronomes, gretimame pastate gyveno dėstytojai,  buvo merginų bendrabutis. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba čia įkurta 1993 metais.

Su šiais ir kitais istoriniais faktais, siejančiais Akademijos miestelį su Žemės ūkio akademijos Lietuvoje ištakomis, svečius supažindino Konsultavimo tarnybos redaktorė Jolanta Dalia Abarienė.

LŽŪKT informacija