Naujienos

Žinia apie ES paramą planuojantiems modernizuoti ūkius

  2020-12-03

Iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos pagal paramos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Parama skirta ūkiams modernizuoti. Jos dėka galima atsinaujinti ar pasistatyti gamybinius pastatus, įsigyti naujos įrangos gyvulių biologiniam saugumui užtikrinti, žemės ūkio produkcijai perdirbti ir paruošti realizuoti, taip pat kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu.

Kas gali pretenduoti į paramą?

Paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, įregistravę valdą (fizinis asmuo – dar ir ūkininko ūkį), ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdantys žemės ūkio veiklą ir iš jos gaunantys pajamų.

Būtina atkreipti dėmesį, kad pareiškėjo VED 2020-07-01 turi būti didesnis kaip 8000 Eur, o pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2019 m. sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Ūkis turi atitikti grynojo pelningumo ir skolos rodiklių reikšmes 2018 m. arba 2019 m.

Paramos intensyvumas

Maksimali projekto vertė –  600 tūkst. eurų.

Jei ūkis vykdo žemės ūkio produktų gamybą, paramos intensyvumas:

  • 40 proc. augalininkystės ūkiams, jei į paramą pretenduoja jaunasis ūkininkas, pridedami papildomi 20 procentų;
  • 50 proc. gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės ūkiams, jei į paramą pretenduoja jaunasis ūkininkas, pridedami papildomi 20 procentų. Taip pat papildomi 20 proc. gali būti pridedami ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

Jei vykdoma prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų / užaugintų valdoje / kooperatyvo narių valdose) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas, paramos intensyvumas:

  • 50 proc. bet kokiam sektoriui;
  • papildomi 2O proc. pripažintiems gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės žemės ūkio kooperatyvams.

Norite sužinoti, ar galite pretenduoti į paramą? Kviečiame konsultuotis su patyrusiais Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurų ekonomikos konsultantais, kurie per savo darbo metus parengė daugiau nei 15 000 sėkmingų verslo projektų. Kreipkitės.