Naujienos

Žmonėms – daugiau galimybių gauti informaciją apie statybas

  2018-11-16

Seimo šiandien priimtos Statybos įstatymo pataisos, kurių projektą rengė Aplinkos ministerija, suteiks daugiau galimybių visuomenei gauti informaciją apie statomus statinius. Šios pataisos įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Jos įpareigoja informuoti visuomenę apie statybą leidžiančių dokumentų (SLD) išdavimą, sudarant sąlygas jai stebėti statybos procesą ir įsitraukti į sprendimų priėmimą ginant savo teisę gyventi tinkamoje sveikatai ir gerovei aplinkoje.

Ligi šiol Statybos įstatymas tokios pareigos nebuvo nustatęs. Taip pat nenustatyta, kokius duomenis ir dokumentus, išdavus SLD, galima viešinti, o kuriuos draudžiama, kada viešinimas turi būti baigiamas. Todėl žmonėms dažniausiai yra sudėtinga gauti informaciją apie vykdomą statybą, tai ilgai užtrunka, ir taip apsunkinamos jų galimybės ginti savo teisėtus interesus.

Įsigaliojus įstatymo pataisoms, SLD bus laikomas išduotu ir galiojančiu, kai apie jo išdavimą informuojama visuomenė, t. y. kai SLD duomenys yra pirmą kartą paskelbiami.

Apie SLD išdavimą visuomenė bus informuojama statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbiant SLD duomenis.

LR Aplinkos ministerijos informacija