Raseinių biuras

Kaip pas mus atvykti?

Maironio g. 12-7,
60151, Raseiniai
Tel. (8 428) 70 069

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Vida Mankuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 428) 70 070 8 687 17 294
Rimantė Juškienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Augalininkystės konsultantė (8 428) 54 587
Ernesta Vabalė Ekonomikos konsultantė (8 428) 70 070 8 656 74 221
Jurgita Jonikaitė Augalininkystės konsultantė (8 428) 70 070 8 650 31 901
Vida Dukauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 428) 70 070
Danguolė Narbutienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 428) 70 069 8 618 09 136
Dovilė Razienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 428) 70 070 8 687 15 273

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT Raseinių r.  biure šiuo metu dirba  ūkio apskaitos  konsultantės Vida Mankuvienė, Danguolė Narbutienė, Dovilė Razienė, Vida Dukauskienė.
Ūkio apskaitos paslaugas teikiantys konsultantai yra  akredituoti, nuolat  kelia kvalifikaciją. Jie puikiai išmano žemės ūkio apskaitos specifiką. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
   Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys ūkininkai, bet ir tie, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantė Jurgita Jonikaitė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Raseinių rajono biuro darbuotojai kvalifikuotą pagalbą suteikia visiems besikreipiantiems žemdirbiams (iš kairės) sėdi: Ernesta Vabalė, Vida Dukauskienė, Dovilė Razienė, Vida Mankuvienė, stovi: Jurgita Jonikaitė ir Danguolė Narbutienė. 2017

   Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

Raseinių rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų apžvalga 

Siekiant įgyvendinti bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis –ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai daryti padeda ŪADT – unifikuota informacinė sistema, kuri atspindi prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Šios sistemos pagalba teikiama informacija apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrąją žemės ūkio situaciją.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbtina. Skelbiami tik bendri duomenys apie ūkių vidutinius rezultatus, kadangi reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas.

LŽŪKT Raseinių r. biuras 2015 m. į ŪADT tinklą pateikė 30 respondentinių ūkių anketų. Analizuojant respondentinių ūkių duomenis, matyti, kad vidutinis ūkio dydis rajone buvo 98,13 ha arba 30 proc. mažesnis nei 2014 metais. Pagal dirbamos žemės plotus 14 ūkių dirbamos žemės plotas buvo tik iki 50 ha, 11 – nuo 51 ha iki 150 ha, 5 – nuo 151 ha iki 470 hektarų. Apibendrinus duomenis, galima teigti, kad į 2015 m. respondentų atranką pateko smulkesni ūkiai.

Augalininkystė

Raseinių r. žemės derlingos, tad palanku auginti grūdinius augalus, rapsus, bulves. Vidutiniai rajono respondentinių ūkių derlingumo rodikliai 2015 m., lyginant su 2014 m. vidutiniais Lietuvos respodentinių ūkių rodikliais, buvo didesni, išskyrus lauko daržovių. Rajone nėra daug ūkių, užsiimančių prekine daržininkyste.

1 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas, t/ha

Iš pateiktos lentelės duomenų matyti, kad vidutinis augalų derlingumas, lyginant 2015 m. su 2014 m., rajone buvo mažesnis: rugių – 22 proc., miežių – 6 procentais. Tai lėmė nepalankios oro sąlygos derliaus nuėmimo metu.

Gyvulininkystė

Vienam rajono respondentiniam ūkiui 2015 m. teko vidutiniškai 26 melžiamos karvės, kai vidutiniškai Lietuvoje – 4,1. Stambiausiame pieno ūkyje buvo 140 melžiamų karvių, mažiausiuose pieno ūkiuose – nuo 1 iki 10.

Vidutiniškai rajone 2015 m. primelžta 126 t pieno arba 5 t mažiau nei 2014 metais. Didžiausias primelžto pieno kiekis – 564,84 t, mažiausias – 2,16 tonos. Vidutinis primilžis iš karvės 2015 m. – 4,62 t, lyginant su 2014 m. vidurkiu Lietuvoje (5,22 t), buvo 0,6 t mažesnis.

1 pav. Vidutinis gyvulių skaičius ir produktyvumas

Bendroji produkcija

Bendrąją respondentinių ūkių produkciją sudarė augalininkystės, gyvulininkystės produkcija ir kita pelninga veikla. Raseinių r. respondentinių ūkių bendroji produkcija 2015 m. sudarė vidutiniškai 85502 eurus. 

2 pav. Bendrosios produkcijos struktūra, proc.

Iš pateikto 2 pav. matyti, kaip bendrosios produkcijos struktūra pasiskirstė pagal veiklos sritis. Didžiausios augalininkystės pajamos, t. y. 65 proc., gyvulininkystei teko 30 proc. veiklos pajamų, 2 proc. sudarė pajamos už nuomą, 1 proc. už paslaugas ir 2 proc. už miškininkystę ir perdirbimą.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Raseinių r. ūkių veiklos ekonominiai rodikliai 2015 m. parodė, kad respondentinių ūkių gamybinės komercinės veiklos pelnas sudarė vidutiniškai 3843 eurus. Iš atrinktų 30 respondentinių ūkių net 17 dirbo pelningai.

Išanalizavus veiklos ekonominius rodiklius, galima teigti, kad kai kurie respondentiniai ūkiai buvo priklausomi nuo subsidijų. Subsidijų dalis pajamose sudarė 33,10 procento. Tad Europos Sąjungos parama tokiems ūkiams labai reikalinga, priešingu atveju jie taptų nuostolingi ir veiklą vykdyti būtų sudėtinga.

Raseinių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Vida Mankuvienė,
tel.: (428) 70 070, 8 687  17 294