Joniškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Livonijos g. 9,
84152, Joniškis
Tel. (8 426) 51 000, 53 272

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Lina Puidokienė Ekonomikos konsultantė (8 426) 51 000 8 656 91 986
Jovita Daunienė Gyvulininkystės konsultantė (8 426) 51 000 8 659 76 754
Eglė Butienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 426) 53 272 8 640 51 332
Sandra Jakštaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 426) 51 000 8 640 51 334
Rima Balsytė Augalininkystės konsultantė (8 426) 51 000 8 650 15 060
Birutė Skripkuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 426) 53 272 8 656 75 455
Rima Čerkauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 426) 53 272 8 656 84 291

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT Joniškio r. biure šiuo metu dirba konsultantės: Rima Balsytė, Birutė Skripkuvienė, Rima Čerkauskienė, Lina Puidokienė, Jovita Daunienė, Eglė Butienė, Sandra Jakštaitė.

Tvarkoma buhalterinė apskaita
Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Liną Puidokienę, Birutė Skripkuvienę, Rimą Čerkauskienę, Eglė Butienę ir Sandrą Jakštaitę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Rengiami verslo projektai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Eglė Butienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos
Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Gyvulininkystės konsultantė Jovita Daunienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Kreipkitės dėl augalininkystės paslaugų
Augalininkystės konsultantė Rima Balsytė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Svarbiausia yra patikimumas ir operatyvumas“, – sako biuro konsultantės (iš kairės) Birutė Skripkuvienė, Lina Puidokienė, Rima Čerkauskienė,Aldona Katinienė,  Jovita Daunienė,  Eglė Butienė ir Sandra Jakštaitė ir laukia Jūsų.

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Joniškio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biuro veikla plečiasi. LŽŪKT Joniškio rajono biuro kolektyvą papildė naujos darbuotojos – ūkio apskaitos konsultantės Eglė Butienė ir Sandra Jakštaitė. Jos sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantės sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultančių paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 Ūkio apskaitos konsultantės iš kairės: Sandra Jakštaitė ir Eglė Butienė pasirengusios bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Joniškio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Livonijos g. 9, Joniškis. Ūkio apskaitos konsultantei Sandrai Jakštaitei galima skambinti tel. (8 426) 51 000, Eglei Butienei – tel. (8 426) 53 272. Laukiame Joniškio rajono biure!

Joniškio rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami jau 20 metų. Jie surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų. Joniškio r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 26 respondentinių 2015 m. ūkių duomenis.

ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis. Respondentiniai ūkiai atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas: ūkininkavimo kryptį, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, ūkininkavimo vietą, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą.

ŪADT kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių ir paukščių skaičių, jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas; ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus. Toks diferencijavimas leidžia palyginti įvairių ūkių grupių veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas.

Analizuoti Joniškio r. respondentinių ūkių duomenys

Atlikus ūkių duomenų analizę, pateikti Joniškio rajono respondentinių ūkių duomenys lyginami su šalies respondentinių ūkių vidutiniais rezultatais.

Joniškio r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 26 respondentinių ūkių 2015 m. duomenis. Kadangi Joniškio rajone žemės derlingos, vyrauja augalininkystės ūkiai. Tarp rajono respondentinių ūkių buvo 20 augalininkystės, 5 mišrūs ir 1 ekologinis ūkis. Mišriuose ūkiuose vyravo melžiamos karvės ir penimos kiaulės. Vidutinis bendras Joniškio r. respondentinių ūkių valdomos žemės plotas buvo 124,11 ha, didžiausias – 578,69 ha, mažiausias – 9,11 hektaro.

1 pav. Joniškio r. augalų derlingumas, t/ha

Joniškio r. grūdinių augalų derlingumas 2015 m. buvo didesnis nei 2014 m. Lietuvos vidurkis. Tai lėmė padidėję respondentų žemės ūkio naudmenų plotai, palankios gamtinės sąlygos ir didėjantis dirvožemio našumas. Daugelio žemės ūkio augalų derlingumas 2015 m., palyginus su vidutiniu Lietuvos respondentinių ūkių, pasiektu 2014 m., didėjo: kviečių – 39 proc., miežių – 32 proc., avižų – daugiau nei 10 proc., bulvių – 12 proc., grikių – 8 proc., rapsų 69 proc., kvietrugių 2,5 karto. Sumažėjo tik lauko daržovių – 81 proc. ir rugių – 12 procentų.

Joniškio r. gyvulių skaičius ir produktyvumas

Vidutiniškai Joniškio r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. penimų kiaulių buvo 272 vnt., karvių 20 vnt., tai yra daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje 2014 metais. Per metus primelžta 125 t pieno, vidutiniškai iš karvės – 6,4 t pieno, t. y. 1,18 t daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje 2014 metais. Tai sąlygojo gyvulio genetika, subalansuoti pašarai ir kitos tinkamos sąlygos.

Rajono respondentinių ūkių veiklos efektyvumas

2 pav. Ūkio veiklos efektyvumas Joniškio r.

Kapitalo pakankamumas rodo, kiek turto ūkis įsigijo nuosavomis lėšomis. Joniškio r. 2015 m. kapitalo pakankamumas sudarė 78,87 proc., palyginus su vidutiniu Lietuvoje 2014 m., rodiklis sumažėjo 5,43 proc., bet ūkiai išlieka stabilūs.

Lietuvos respondentinių ūkių subsidijų gamybai dalis pajamose 2014 m. sudarė vidutiniškai 23,93 proc., o Joniškio r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. siekė 18,49 procento. Tai rodo, jog Joniškio r. respondentai gavo 5,44 proc. mažiau subsidijų nei vidutiniškai Lietuvos respondentiniai ūkiai 2014 metais.

Bendrasis mokumas rodo galimybę turimu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Palyginus su vidutiniu Lietuvos 2014 m., bendrasis mokumas 2015 m. padidėjo 10,69 punkto. Tai lėmė žemės ūkio produkcijos padidėjimas, išankstinis atsargų įsigijimas ir palankios gamtinės sąlygos.

3 pav. Ūkio veiklos efektyvumas Joniškio r.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2015 m. padidėjo 0,21 punkto. Tai rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Kadangi nesiekia rekomenduotinos 0,3 punkto reikšmės, galima teigti, kad ūkiai neišnaudoja visų galimybių finansuotis skolintomis lėšomis. Bendrojo įsiskolinimo rodiklis, 2015 m. palyginus su vidutiniu Lietuvos 2014 m., padidėjo 0,05 punkto. Tai sąlygojo palanki investicinė aplinka. Grynasis pelningumas padidėjo 0,24 punkto, tai lėmė pardavimo padidėjimas, respondentų gebėjimas kontroliuoti pastoviąsias išlaidas ir palankios gamtinės sąlygos.

Turto apyvartumas 2015 m. padidėjo vidutiniškai 0,43 karto, tai sąlygojo pardavimo kainų didėjimas ir padidėjusi produkcijos paklausa rinkoje.

LŽŪKT Joniškio r. biuro ukio apskaitos konsultantė Sandra Jakštaitė