Alytaus biuras

Kaip pas mus atvykti?

Pulko g. 5,
62117, Alytus
Tel. (8 315) 25 594

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Palma Abramavičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 315) 25 594 8 682 26813
Indrutė Miliauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 315) 25 594 8 639 31 198
Gitana Jonuškaitė-Gūžienė Augalininkystės konsultantė (8 315) 25 594 8 653 55 957
Gintarė Knyzienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 315) 25 594 8 686 58 994
Ramutė Morkeliūnienė Ekonomikos konsultantė (8 315) 25 594 8 686 53 716
Milda Valentienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 315) 25 594 8 614 84 678

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

Bendradarbiavimo rezultatas – rudeninio arimo pamoka Alytaus rajone

2016-10-12

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Alytaus rajono biuro ir Ūkininkų sąjungos Alytaus r. skyriaus iniciatyva, po 5 metų pertraukos ūkininkams ir jų artojams vėl suorganizuota arimo pamoka. Rudeninio arimo svarba žemės dirbimo technologiniame procese, klaidos ir svarbiausios taisyklės – klausimai, kuriems renginyje skirtas didžiausias dėmesys.

Renginio organizatorius ir dalyvius į savo valdą priėmė ūkininkai Arvydas ir Saulius Valūnai. Visada džiugu, kai organizatorių iniciatyvai pritaria žmonės, kuriems ir skiriamas renginys. Pasak Alytaus r. biuro augalininkystės konsultantės Gitanos Jonuškaitės-Gūžienės, ūkininkai patys pasiūlė, kad renginys vyktų jų valdoje. Tai ne pirmas kartas. Iniciatyvių ūkininkų Valūnų ūkyje organizuotos ir prieš 5 metus vykusios rajono artojų varžybos.  Saulius – buvęs jų nugalėtojas.

Saulius Valūnas demonstravo ir bearimę technologiją, kai sėjama į dirvos skutiku paruoštą dirvą.

Šį kartą drauge su Sauliumi Valūnu arimo meną demonstravo ūkininko Gintauto Čižausko artojas Audrius Narauskas ir ūkininko Jono Cibulsko artojas Gytis Ališauskas, pernai pripažintas nugalėtoju rajone vykusiame Rudeninio arimo konkurse.

Kiekvieno artojo darbą stebėjo ir patarimų davė didelės patirties turintys, profesionalūs artojų varžybų teisėjai – LŽŪKT darbų saugos grupės inžinierius Saulius Kavaliauskas ir Varėnos rajono biuro vadovas, augalininkystės konsultantas dr. Audrius Stoškus.

LŽŪKT Varėnos rajono biuro vadovas, augalininkystės konsultantas dr. Audrius Stoškus (centre) su renginio dalyviais aptaria Sauliaus Valūno pirmosios vagos arimą.

„Praktinė pamoka – geriausia. Lygindami kiekvieno artojo arimą, išanalizavome klaidas ir patarėme, kaip jų išvengti. Pakviečiau artojus dalyvauti Rudeninio arimo konkurse. Džiugu, kad sutiko net trys vyrai – Saulius Valūnas, Gytis Ališauskas ir Arūnas Žalynas,“– sakė augalininkystės konsultantė Gitana Jonuškaitė-Gūžienė.

Konsultantė džiaugėsi, kad arimo pamoką organizuoti padėjo Ūkininkų sąjungos Alytaus r. skyriaus pirmininkas Marius Gudaitis. Jis jau antrus metus iš eilės noriai dalyvauja komisijoje renkant geriausią iš geriausių rajone Rudeninio arimo konkurso artojų.
 

Arimo pamokos dalyviai ir organizatoriai renginiui pasibaigus (iš kairės) Audrius Narauskas, Gintautas Čižauskas, Algis Žiūkas, Jonas Cibulskas, Gitana Jonuškaitė-Gūžienė, Marius Gudaitis ir Saulius Valūnas.

Arimo pamokoje techniką demonstravo renginio rėmėjai – AB „Lytagra“ specialistai.

Daugiau nuotraukų žiūrėkite čia

Alytaus rajono respondentų ūkių 2017 metų veiklos apžvalga

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT padeda nuolat stebėti žemės ūkio padėtį, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Pagrindinė ŪADT duomenų vartotoja yra Europos Komisija, taip pat įvairios institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio produkcijos rinkos, kaimo plėtros problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biure 2017 m. į ŪADT pateko 24 ūkininkų ūkiai, kurių duomenys buvo pateikti Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui toliau grupuoti ir analizuoti.

Augalų derlingumas

Kaip ir kasmet, 2017 m. ūkininkai daugiausia augino kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų, avižų, žirnių ir bulvių. Atlikus analizę, gauti vidutiniai Alytaus r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų derlingumo duomenys, kurie 1 lentelėje palyginti su vidutiniais 2015–2017 m. derlingumo duomenimis.

1 lentelė. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Apžvelgę 1 lentelės duomenis, matome, kad 2017 m., palyginti su 2015 m. ir 2016 m., beveik visų žemės ūkio augalų derlingumas didėjo.

Gyvulininkystė apžvalga

Iš apklausoje dalyvavusių ūkių 12 laikė melžiamų karvių. Pastaraisiais metais vidutinis primilžis iš vienos karvės siekė 4,63 t per metus. Trejų paskutinių metų duomenys pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Alytaus r. melžiamų karvių produktyvumas

Lygindami 2015 m. ir 2016 m. duomenis su 2017 m. duomenimis, matome, kad primelžto pieno kiekis iš karvės didėjo. Galima daryti prielaidas, kad 2017 m. geri ir sausi orai turėjo teigiamos įtakos gyvulių pašaro kiekiui ir kokybei.

Veiklos efektyvumo rodikliai

3 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Grynasis pelningumas pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Analizuodami 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad Alytaus r. 2016 m. dotacijų dalis darė didelės įtakos ūkių pelningumui, ir šis rodiklis rajone buvo neigiamas. 2017 m. situacija pasikeitė – ūkiai dirbo pelningai ir be dotacijų dalies.

Kintamųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria kintamųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Apibendrindami 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad Alytaus r. 2017 m. kintamųjų sąnaudų dalis bendrojoje produkcijoje mažėjo. Tai reiškia, kad ūkiai patyrė mažiau gamybinių sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti.

Pastoviųjų sąnaudų dalies bendrojoje produkcijoje rodiklis rodo, kiek ūkis patiria pastoviųjų sąnaudų bendrajai produkcijai pagaminti. Pastoviąsias sąnaudas sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir administracinės sąnaudos. Analizuodami 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad Alytaus r. 2017 m. pastoviosios produkcijos sąnaudos bendrajai produkcijai pagaminti, palyginti su 2016 m., mažėjo.

Informaciją parengė Alytaus r. biuro ekonomikos konsultantė Ramutė Morkeliūnienė

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi