Panevėžio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Katedros g. 3,
36230, Panevėžys
Tel. (8 45) 58 27 47

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Asta Varanauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 45) 58 27 47 8 611 23 798
Edita Tamošiūnienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 45) 58 27 57 8 687 977 12
Karolina Grakauskė Augalininkystės konsultantė (8 45) 58 2757 8 686 843 57
Regina Merkelienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 45) 58 27 47 8 610 20 934
Eugenija Gustienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 45) 58 27 57 8 612 75 244
Ingrida Lotfi Ekonomikos konsultantė (8 45) 58 27 57 8 686 56 649

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Panevėžio r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Regina Merkelienė, Ingrida Lofti, Eugenija Gustienė, Asta Varanauskienė ir Edita Tamošiūnienė.
   Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
 Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro  konsultantes Ingridą Lofti ir Editą Tamošiūnienę, kurios turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.
 Biuro konsultantės laukia žingeidžių klientų. Būkite vienas iš jų. Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Panevėžio r. biuro konsultantės iš kairės: Eugenija Gustienė, Ingrida Lotfi, Regina Merkelienė, Aldona Nikonovienė ir Asta Varanauskienė, 2015 m.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – augalininkystės konsultantė Karolina Grakauskė.

Augalininkystės konsultantė Karolina Grakauskė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Panevėžio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Katederos g. 3 Panevėžys.

Augalininkystės konsultantei Karolinai Grakauskei skambinkite tel. (8 45) 582 757. Laukiame Panevėžio rajono biure!

LŽŪKT informacija

Panevėžio r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Panevėžio rajono biurui.

Panevėžio r. biuro vadovė Asta Varanauskienė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“ – sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuras plečia veiklą 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Edita Tamošiūnienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Panevėžio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Katedros g. 3 Panevėžys.

Ūkio apskaitos konsultantei Editai Tamošiūnienei skambinkite tel. (8 45) 58 27 57. Laukiame Panevėžio rajono biure!

LŽŪKT informacija

Panevėžio r. biure dirba nauja augalininkystės konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biurai plečiasi, kaskart juos papildo nauji darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja –augalininkystės konsultantė Lina Valentinavičiūtė.

Augalininkystės konsultantė Lina Valentinavičiūtė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Panevėžio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs adresu: Katedros g. 3, Panevėžys.  Augalininkystės konsultantei Linai Valentinavičiūtei galima skambinti tel.: (8 45) 58 27 57. 

LŽŪKT informacija

Panevėžio rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų apžvalga

Lietuvos žemės ūkio sektoriaus veiklą ir politiką lemia bendroji ES žemės ūkio politika ir mūsų šalies ekonominė situacija. Galima išskirti dvi stambias ūkinės veiklos subjektų grupes – šeimos ūkiai ir žemės ūkio bendrovės bei įmonės. Nuo 2004 m., kai Lietuva tapo ES nare, vidutinis ūkio dydis padvigubėjo ir šiuo metu yra apie 22 hektarai. Lietuvos ūkininkavimo bendruomenė sensta. Tai problema, kurią būtina spręsti.

Lietuvos ūkio sektorius mišrus, t. y. vyrauja augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Augalininkystės ūkiuose didžiąją dalį derliaus sudaro javai ir azotą kaupiantys augalai. Gyvulininkystės sektoriuje vyrauja pienininkystė ir mėsinių galvijų auginimas.

Ūkininkavimas yra rizikingas ir dažnai brangiai kainuojantis verslas. Nenuspėjamos oro sąlygos daro didelės įtakos ūkių produkcijos gamybai ir pelningumui. Žemdirbiai taip pat susiduria su nepastoviomis žemės ūkio produktų rinkų savybėmis. ES ūkininkus spaudžia ir vis didėjanti pasaulinės prekybos maisto produktais konkurencija. Globalizacija ir pasiūlos bei paklausos svyravimai pastaraisiais metais sukėlė žemės ūkio rinkos kainų nepastovumą. Tiesioginės išmokos padeda užtikrinti nuolatines ūkininkų pajamas, kad ūkininkavimas būtų efektyvus visoje ES.

Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) paskirtis – kaupti ir apdoroti informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją ūkiuose, reikalingą šalies žemės ūkio būklei atspindėti. ŪADT yra pagrindinis ES ūkių pajamų lygio ir valdymo sprendimų efektyvumo žemės ūkio sektoriuje duomenų šaltinis. Lietuva, tapusi ES nare, taip pat privalo teikti duomenis į ŪADT.

Ūkiai į ES ŪADT atrenkami pagal tam tikrus požymius, atspindinčius atskirų šalių ūkių visumą. Žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos rezultatų tyrimo pagrindu formuojamas ūkių apskaitos duomenų tinklas, kurio paskirtis – kaupti ir apdoroti informaciją, kuri atspindėtų šalies žemės ūkio būklę.

Informaciją apie kiekvieną ūkį sudaro:

  • natūriniai-struktūriniai duomenys: žemės plotų panaudojimas pasėliams ir ganykloms, gyvulių skaičius, darbo sąnaudos;
  • ekonominiai duomenys: turtas, paskolos, pardavimo pajamos, produkcijos vertė, atsargos, gamybos sąnaudos, subsidijos.

Pateikta 30 respondentinių ūkių anketų

Už 2016 m. LŽŪKT Panevėžio r. biuro darbuotojai Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui pateikė 30 respondentinių ūkių anketų, atspindinčių gamybinius ir finansinius ūkininkavimo rodiklius. Duomenys apie vidutinį augalų derlingumą lyginami 1 lentelėje.

1 lentelė. Panevėžio r. 2012–2016 m. respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumo vidurkio palyginimas, t/ha

Lyginant 2015 m. ir 2016 m. duomenis, matyti, kad derlingumas rajono ūkiuose ženkliai nekito. Mažesnis tik kviečių derlius. Žiemkenčių mažesnį derlingumą lėmė nepalankios žiemojimo sąlygos. Rapsų, miežių, kvietrugių ir bulvių derlingumas kito nežymiai. Derlingumui didžiausios įtakos turėjo dirbamos žemės našumas, naujos technikos, pažangių dirvos dirbimo metodų taikymas.

Palyginus rajono respondentinių ūkių 2016 m. žemės ūkio augalų derlingumo duomenis su 2015 m. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose augintų vidutiniu derlingumu, matyti, kad jie (išskyrus kvietrugių) yra mažesni.

Karvių repondentiniuose ūkiuose laikyta nuo 7 iki 81. Vidutinis primilžis iš karvės – 5690 kg. Mažesni primilžai tuose ūkiuose, kuriuose laikytos tik kelios karvės, nepirkti visaverčiai pašarai, galvijų priežiūros darbai mažai mechanizuoti, trūko technikos arba ji pasenusi. Mėsiniai galvijai auginti 2 respondentiniuose ūkiuose.

2 lentelė. Panevėžio r. gyvulių skaičius ir produktyvumas

Bendroji produkcija ir ekonominiai rodikliai

Rusijos sankcijos ES žemės ūkio produktams Lietuvą paveikė kur kas stipriau nei kitas ES nares. ES 2014 m. pabaigoje ūkininkams pasiūlė 14,1 mln. Eur vaisių, daržovių ir pieno sektoriui skirtą specialią bendrą paramos sumą.
Europos Komisija 2015 m. spalį patvirtino 500 mln. Eur paramos sumą, skirtą ūkininkams, kurie labiausiai nukentėjo nuo pieno rinkos krizės ir Rusijos embargo. Bendras 420 mln. Eur biudžetas skirtas nacionalinei paramai padidinti, ypač pieno ir gyvulininkystės sektoriams remti, o valstybės narės turėjo lanksčiai nuspręsti, kaip paskirstyti šią paramą.

Pagal šį naują lėšų paskirstymą Lietuva gavo dar 12,6 mln. Eur, kurie skirti daugiausia pieno sektoriui ir mažesniu mastu kiaules auginusiems ūkininkams. Taip pat Lietuva nusprendė padvigubinti šią sumą iš nacionalinių fondų, kad bendra paramos suma sudarytų 25,2 mln. Eur.

Optimalios gamybos pagrindinis tikslas – maksimalus pelnas, įvertinant gamtines sąlygas, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, materialinių ir darbo išteklių reikmę, žemės ūkio produkcijos kainas, gamybos sąnaudas ir subsidijas gamybai.

Respondentinio ūkio vidutinė bendroji produkcija 2016 m. sudarė vidutiniškai 156400 Eur. Augalininkystės pajamos – 144408 Eur, gyvulininkystės – 35045 Eur, paslaugų pajamos – 1865 Eur.

1 pav. Panevėžio r. respondentinių ūkių bendrosios produkcijos struktūra 2016 m.

Bendras gamybinis pelnas Panevėžio r. vienam respondento ūkiui 2016 m. sudarė vidutiniškai 82384 Eur, Lietuvos respondentinių ūkių BGP 2015 m. – 15968 Eur. Nagrinėjant gamybinės komercinės veiklos pelno duomenis, matyti, kad 15 Panevėžio r. respondentinių ūkių metus baigė nuostolingai. Bendras vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas, tenkantis vienam Panevėžio r. ūkiui, buvo 11835 Eur.

Analizuojant finansinę veiklą, atkreiptinas dėmesys į bendrąją produkciją, turto apyvartumą ir kapitalo pakankamumą. Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro ūkininko nuosavybė. Kuo ši reikšmė didesnė, tuo ūkis stabilesnis.

Bendras įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika.

Bendrasis mokumo koeficiento rodiklis rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo ūkis likvidesnis.

Analizuodami grynojo pelningumo rodiklį pinigine išraiška, matome, kiek grynojo pelno tenka 1 pardavimo eurui.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip efektyviai ūkyje naudojami visi ištekliai, kiek 1 turto euras sukuria pajamų.

Išnagrinėję subsidijų dalį pajamose, matome, kad daugumos ūkių pajamos priklausė nuo subsidijų. Jų negaunant, ūkinė veikla būtų kur kas prastesnė. Tiesioginės išmokos padeda užtikrinti nuolatines ūkininkų pajamas, kad ūkininkavimas būtų efektyvus visoje ES. Tokiu būdu remiamas ilgalaikis ūkių gyvybingumas ir stabilizuojamos kainos. ES gamintojai labai priklausomi nuo valstybės paramos (tiesioginės išmokos, kaimo plėtros priemonės).

3 lentelė. Panevėžio r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklių pokyčiai 2013–2016 m. ir palyginimas su Lietuvos respondentinių ūkių rodikliais

Lietuvos ūkiai stambėja, senųjų tradicijų ūkius keičia modernūs profesionalūs ūkiai, kurių didesni gebėjimai išsilaikyti rinkoje ir konkuravimo galimybės.

Žemės ūkis kaime gyvenantiems žmonėms yra daug daugiau nei tiesiog maisto gaminimas. Ūkininkai vaidina pagrindinį vaidmenį formuojant Europos žemės ūkio politiką ir tai darys ateityje, tuo pačiu metu tenkindami vis didesnius sveiko, kokybiško ir nebrangaus maisto vartotojų poreikius, kurdami ir išlaikydami darbo vietas, saugodami aplinką ir gyvūnų gerovę. Tikėtina, kad ateityje BŽŪP ir toliau bus tobulinama, kad geriau tenkintų ir ūkininkų, ir eilinių piliečių lūkesčius, spręstų dėl klimato kaitos kylančias problemas.

Panevėžio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Eugenija Gustienė,
tel.: (8 45) 58 27 57, 8 612  75 244