Panevėžio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Katedros g. 3,
36230, Panevėžys
Tel. (8 45) 58 27 47

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Asta Varanauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 45) 58 27 47 8 611 23 798
Edita Tamošiūnienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 45) 58 27 57
Karolina Grakauskė Augalininkystės konsultantė (8 45) 58 2757
Regina Merkelienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 45) 58 27 47 8 610 20 934
Eugenija Gustienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 45) 58 27 57 8 612 75 244
Ingrida Lotfi Ekonomikos konsultantė (8 45) 58 27 57 8 686 56 649

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Panevėžio r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Regina Merkelienė, Ingrida Lofti, Eugenija Gustienė, Asta Varanauskienė ir Edita Tamošiūnienė.
   Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
 Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro  konsultantes Ingridą Lofti ir Editą Tamošiūnienę, kurios turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.
 Biuro konsultantės laukia žingeidžių klientų. Būkite vienas iš jų. Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Panevėžio r. biuro konsultantės iš kairės: Eugenija Gustienė, Ingrida Lotfi, Regina Merkelienė, Aldona Nikonovienė ir Asta Varanauskienė, 2015 m.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – augalininkystės konsultantė Karolina Grakauskė.

Augalininkystės konsultantė Karolina Grakauskė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Panevėžio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Katederos g. 3 Panevėžys.

Augalininkystės konsultantei Karolinai Grakauskei skambinkite tel. (8 45) 582 757. Laukiame Panevėžio rajono biure!

LŽŪKT informacija

Panevėžio r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Panevėžio rajono biurui.

Panevėžio r. biuro vadovė Asta Varanauskienė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“ – sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuras plečia veiklą 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Edita Tamošiūnienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Panevėžio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Katedros g. 3 Panevėžys.

Ūkio apskaitos konsultantei Editai Tamošiūnienei skambinkite tel. (8 45) 58 27 57. Laukiame Panevėžio rajono biure!

LŽŪKT informacija

Panevėžio r. biure dirba nauja augalininkystės konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biurai plečiasi, kaskart juos papildo nauji darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja –augalininkystės konsultantė Lina Valentinavičiūtė.

Augalininkystės konsultantė Lina Valentinavičiūtė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Panevėžio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs adresu: Katedros g. 3, Panevėžys.  Augalininkystės konsultantei Linai Valentinavičiūtei galima skambinti tel.: (8 45) 58 27 57. 

LŽŪKT informacija

Panevėžio rajono respondentinių ūkių veiklos 2015 m. analizė

Respondentiniai ūkiai apima visas šalies savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Panevėžio r. 2015 m. analizuoti 33 ūkių duomenys.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis ES ūkių pajamų lygio ir valdymo sprendimų efektyvumo žemės ūkio sektoriuje duomenų šaltinis. ŪADT tikslas – kaupti duomenis, kurie padėtų parengti išsamią informaciją apie ES žemės ūkio rinką ir pajamas.

Kiekvienais metais Lietuva Europos Komisijai teikia per 1300 respondentinių ūkių duomenis. ES reglamentuose akcentuojamas jų konfidencialumas. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, yra neskelbtina. Skelbti galima tik sugrupuotus duomenis, rodančius ūkių grupių vidutinius rezultatus. Reikalaujama, kad vienoje grupėje būtų ne mažiau kaip 15 ūkių.

Lietuvoje Agrarinės ekonomikos institutas yra pagrindinė institucija, atsakinga už ŪADT veiklą ir ryšių palaikymą su Europos Komisija. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantai parenka respondentinius ūkius ir perduoda duomenis Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui.

Analizuoti 33 respondentinių ūkių duomenys

Panevėžio r. 2015 m. analizuoti 33 ūkių duomenys. Ūkiai atrinkti pagal ūkininkavimo tipus ir jų ekonominį dydį. Analizė rodo, kad apklausoje dalyvavę ūkiai įvairaus dydžio – nuo 11,32 ha iki 839,07 ha. Vidutinis rajono respondento plotas 2015 m. – 107,71 ha, kai vidutinis respublikoje 2014 m. – 43,27 ha. Iš analizuotų ūkių 23 buvo augalininkystės, iš jų 7 ūkiai augino daržoves, 10 ūkių – bulves, 2 ūkiai – cukrinius runkelius. 1 lentelėje matome, kaip kito augintų žemės ūkio augalų derlingumas.

Iš 33 respondentų 10 ūkių buvo mišrūs – laikė nuo 6 iki 73 melžiamų karvių.

1 lentelė. Žemės ūkio augalų derlingumas 2012–2015 m., t/ha

Analizuodami lentelės duomenis matome, kad rajono respondentinių ūkių derliai per 4 m. yra panašūs. Miežių ir bulvių derlingumas respondentiniuose rajono ūkiuose 2015 m. žemesnis už vidutinį respublikoje 2014 metais. Rodiklius mažino ypač žemas mažų, nepažangiai ūkininkaujančių ūkių pasiektas derlingumas. Tarp analizuojamų ūkių buvo gavusių 9,61 t/ha kviečių, 7,68 t/ha miežių 4,58 t/ha rapsų, 42,58 t/ha bulvių derlių.

Vidutinis karvių skaičius rajono respondentiniuose ūkiose – 26 vnt. (respublikoje – 4,1 vnt.), vidutinis primilžis rajono respondentiniuose ūkiuose iš vienos karvės 2015 m. – 5570 kg per metus, o tai 350 kg daugiau nei vidutiniškai respublikoje, bei 312 kg daugiau negu rajono respondentiniuose ūkiuose 2014 m.

Panevėžio r. 2015 m. respondentinio ūkio bendroji produkcija sudarė vidutiniškai 198073 Eur: augalininkystės – 87 proc., gyvulininkystės – 12 proc. ir pajamos už paslaugas – 1 procentą.

Bendras gamybinis pelnas (BGP) rajone vienam respondentui sudarė vidutiniškai 95398 Eur. (didžiausias – 1282805 Eur.; mažiausias – 13074 Eur). Lietuvoje BGP 2014 m. buvo 15161 Eur.

Analizuoti ūkių veiklos efektyvumo rodikliai. Kadangi rajone apklausai atrinkti labai skirtingi ūkiai (yra ūkių duomenų, kuriuos ūkininkai pateikė apklausos būdu), šie rodikliai – tik vietinė informacija.

2 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė. Kuo reikšmė didesnė – tuo ūkis stabilesnis. Mūsų rajono ūkiuose šis rodiklis 2015 m. – 82,61 ir mažesnis nei vidutinis respublikoje (84,30).

Bendras įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika. Normalu, kai šis rodiklis yra iki 0,5. Mūsų rajono repondentiniuose ūkiuose vidutinis bendrojo įsiskolinimo rodiklis – 0,17. Iš analizuotų net 4 ūkių šis rodiklis lygus 0, bet yra tokių, kur bendras įsiskolinimo koeficientas –0,63.

Bendras mokumo koeficientas rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo jis didesnis, tuo ūkis patrauklesnis kreditoriams. Jei reikšmė mažesnė už 1, ūkis negali atsiskaityti už trumpalaikius įsipareigojimus. Panevėžio r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. šis rodiklis – 45,56. Tuo metu vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių bendras mokumo koeficientas 2014 m. buvo 4,03.

Grynasis pelningumo rodiklis rodo, kiek grynojo pelno uždirbo 1 pardavimo pajamų litas. Iš 2015 m. rajone apklausoje dalyvavusių 33 ūkių 6 patyrė nuostolių, todėl bendrasis pelningumo rodiklis buvo –0,09, kai vidutinis respublikoje 2014 m. –0,04.

Turto apyvartumas rodo, kiek 1 turto litas sukuria pajamų. Aukštesnė šio rodiklio reikšmė rodo didesnį efektyvumo laipsnį. 2015 m. turto apyvartumo rodiklis rajone buvo vidutiniškai 0,34, lyginant su 2014 m., sumažėjo 0,03 procento.

Apskaičiavę subsidijų dalį pajamose, matome, kad pajamos labai priklausė nuo tiesioginių išmokų ir kitos paramos. Panevėžio r. ūkininkų pajamos iš subsidijų sudarė beveik penktadalį visų pajamų – 18,37 proc. (mažiausiai – 7,60 proc. ir daugiausia – 31,54 proc.). Galima daryti išvadą, kad be valstybės paramos žemės ūkiui verstis būtų kur kas sunkiau.

Panevėžio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
Aldona Nikonovienė, tel.: (8 45) 58 27 57, 8 687  97 712