Šilutės biuras

Kaip pas mus atvykti?

M. Jankaus g. 8,
99142, Šilutė
Tel. (8 441) 52 615
Faks.(8 441) 52 615

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Ina Edita Kuzmienė Gyvulininkystės konsultantė (8 441) 52 615 8 612 31 437
Rita Rutkauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 441) 52 615 8 656 44 834
Aldona Čėsnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 441) 52 615 8 618 26 346
Simona Brokoriūtė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 441) 52 615 8 682 20 389
Aurelija Stankuvienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 441) 52 615
Svaigedas Jankauskas Ūkio apskaitos konsultantas (8 441) 52 615

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Šilutės r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją tobulinantys konsultantai  –  Rita Rutkauskienė, Aldona Čėsnienė, Simona Brokoriūtė ir Svaigedas Jankauskas.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas.          Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Simoną Brokoriūtę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Gyvulininkystės konsultantė ir biuro vadovė Ina Edita Kuzmienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

 Biuro kolektyvas (iš kairės) sėdi: Simona Brokoriūtė ir Aldona Čėsnienė, stovi: Svaigedas Jankauskas, Ina Edita Kuzmienė, Rita Rutkauskienė, dirbantys su šūkiu – „Ką darai, daryk gerai“, – laukia Jūsų. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

„Arsime, kol išmoksime“ 
2016-11-02

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Šilutės rajono biuras pakvietė ūkininkus ir ūkių artojus į arimo pamoką. Tobulinti arimo įgūdžių jie susirinko į ilgamečio biuro kliento Kazio Bardauskio ūkio lauką, esantį Stremenių kaime, Usėnų seniūnijoje.

Kazys Bardauskis arimo pamokai skyrė net 11 ha lauką. Jį arė ūkininko sūnūs Aivaras ir Gediminas, jaunieji ūkininkai Tomas Skurdelis iš Degučių kaimo ir Donatas Šikšnius iš Ž. Naumiesčio. Arimo subtilybių pasimokyti susirinko 16 jaunųjų ūkininkų iš Lazduonėnų, Katyčių, Grabupių ir kitų rajono kaimų.

Norinčių išmokti gerai arti neišgąsdino prastas oras

„Ūkininkai pageidavo, kad pamokos metu būtų galima pamatyti, kaip taisyklingai arti skirtingais plūgais, juos reguliuoti, todėl stengėmės į tai atsižvelgti ir sudaryti sąlygas. Laukas platus – arsime, kol išmoksime,“– sakė Šilutės rajono biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Ina Kuzmienė.

LŽŪKT Tauragės rajono biuro vadovas, augalininkystės konsultantas Petras Kulikauskas pamokoje dalyvavusiems artojams ne tik priminė taisyklingo arimo taisykles, bet ir paaiškino, kaip susireguliuoti plūgus, teisingai išarti pirmąją paruošiamąją vagą, atlikti sumestinę ir kitus svarbius arimo elementus.

Augalininkystės konsultantas Petras Kulikauskas (centre) primena artojams svarbiausias arimo taisykles

Renkami geriausi rudeninio arimo meistrai

Sakoma, kad arimas – būsimo derliaus pagrindas. Šiuo metu rajone į Rudeninio arimo konkursą atrenkami artojai, profesionaliausiai suarę laukus. Juos renka rajono komisija, kurią sudaro Šilutės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Darius Lidžius, LŪS Šilutės skyriaus pirmininkas Kęstutis Andrijauskas, LŽŪKT Šilutės biuro vadovė Ina Kuzmienė ir arimo ekspertė,  LŽŪKT Mažeikių r. biuro vadovė, augalininkystės konsultantė Dalia Pociuvienė.

Labai svarbu gerai išarti pirmąją vagą

„Šis konkursas – paskata gerinti arimo kokybę. Matome, kad gerai suarti lauką mūsų rajono artojams tampa vis svarbiau. Džiaugiamės ūkininkų Artūro Eidėno, Vytauto Miklovio, Tomo Skurdelio ir kt. ūkininkų suartais laukais. Iš jų galima pasimokyti gero arimo. O mes stengsimės toliau propaguoti arimo svarbą. Juk nieko nėra geriau už praktines pamokas“, – sakė rajono artojų vertinimo komisijos narė Ina Kuzmienė.

LŽŪKT informacija

  

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės rajono biuras plečia veiklą 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės rajono biuro kolektyvą papildė naujas darbuotojas – ūkio apskaitos konsultantas Svaigedas Jankauskas.

Konsultantas sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantas sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultanto paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Šilutės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas.

Biuras įsikūręs adresu M. Jankaus g. 8, Šilutė.  Konsultantams galima skambinti telefonu (8 441) 52 615.

LŽŪKT informacija

Šilutės rajono respondentinių ūkių veiklos 2015 m. analizė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės r. biuras, 2015 m. į Europos Sąjungos Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) pateikė 33 ūkių duomenis. Į jį ūkiai atrenkami pagal tam tikrus požymius. Apie ūkių visumą sprendžiama iš visuotinio žemės ūkio surašymo ar ūkių struktūros tyrimo duomenų. Ūkių struktūros tyrimams taikoma vienoda ES metodika remiasi dviem pagrindiniais rodikliais: ūkio ekonominiu dydžiu, apibūdinančiu jo gamybos potencialą, ir ūkio tipu, apibūdinančiu jo specializaciją. 

Bendras respondentinių ūkių žemės plotas Šilutės r. 2015 m. – 83,76 ha, o 2014 m. buvo 95,64 hektaro.

1 lentelė. Vidutinis valdomos žemės plotas 2014–2015 m. Šilutės r.

Pagal lentelėje pateiktus duomenis matome, kad 2015 m. valdomos žemės ploto šiek tiek sumažėjo – 11,88 hektaro.

Iš 33 respondentinių ūkių 10 buvo augalininkystės. Mūsų rajonas priskiriamas mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, todėl vyravo pieninės gyvulininkystės ir mišrūs ūkiai.

2 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas, t/ha

Pagal 2 lentelės duomenis Šilutės r. respondentiniuose ūkiuose kai kurių augalų derlingumas, lyginant su 2014 m. duomenimis, mažai skyrėsi. Palyginus vidutinį rajono 2015 m. derlingumą su vidutiniu Lietuvos 2014 m., mažesnis buvo žieminių kviečių (1,19 t/ha), vasarinių miežių (0,36 t/ha), žieminių kvietrugių (0,21 t/ha) derlingumas. Viename ūkyje augintos lauko daržovės.

Šilutės r. vienam ūkiui teko vidutiniškai 24 pieninės karvės. Mažuose ūkiuose 2015 m. laikyta nuo 1 iki 14 karvių, didesniuose – apie 78 pieninės karvės. Palyginus 2015 m. ir 2014 m. laikomų pieninių karvių skaičių, stebimas 17,20 proc. sumažėjimas.

Vidutinis primilžis iš karvės 2015 m. – 4,37 t, o 2014 m. – 4,82 tonos. Lyginant 2014– 2015 m. duomenis išsiaiškinta, kad nežymiai pakitus laikomų pieninių karvių skaičiui, vidutinis primelžto pieno kiekis rajone sumažėjo 60,78 t: 2014 m. – 159,61 t, 2015 m. – 98,83 tonos.

1 pav. Vidutinis melžiamų karvių skaičius ir produktyvumas

Veiklos efektyvumo rodikliai

Rajono respondentinių ūkių bendroji produkcija vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 53655 Eur, iš kurių augalininkystės – 24740 Eur, gyvulininkystės – 28564 Eur, o nuomos pajamos – 13387.

Pastovios sąnaudos vienam ūkiui – vidutiniškai 15528 Eur. kintamos sąnaudos – 23789 Eur.  Respondentinių ūkių bendroji produkcija 2015 m., lyginant su 2014 m., nežymiai (9789 Eur) padidėjo.

Vidutinis respondentinių ūkių kapitalo pakankamumas 2015 m. buvo 85,18 proc., tai rodo, kad ūkiai buvo stabilūs ir nuosavu kapitalu galėjo padengti įsipareigojimus.

Bendrasis mokumas, palyginti su 2014 m., sumažėjo 30,07 procento.

Respondentinių ūkių subsidijų dalis pajamose didėjo, t. y. 2015 m. buvo 43,02 proc. visų pajamų, kai 2014 m. – 38,49 proc., o vidutinė Lietuvos respondentinių ūkių subsidijų dalis pajamose buvo 23,93 procento. Išanalizavę šį rodiklį matome, kad subsidijos rajono ūkio ekonominiam gyvybingumui darė labai didelės įtakos.

2 pav. Veiklos efektyvumo rodikliai

Šilutės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Aldona Čėsnienė,
tel.: (8 441) 52 615, 8 618  26 346