Parodos „Ką pasėsi... 2015“ lankytojus pasitinkame šūkiu – „Laiku priimti sprendimai – sėkmės garantas!“

2015-03-25 17:52:14

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dalyvauja pavasarinėje parodoje „Ką pasėsi...2015“, vykstančioje kovo 26–28 dienomis Aleksandro Stulginskio universitete. Apsilankę LŽŪKT stende žemdirbiai turės galimybę pasikonsultuoti visais jiems aktualiais klausimais. 

Laiku priimti sprendimai – sėkmės garantas!

Patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, žemdirbiai intensyviai ieško informacijos, domisi, ar galės pasinaudoti paramos priemonėmis savo ūkio plėtrai. Kaip teigia LŽŪKT direktoriaus pavaduotojas R. Petraitis, svarbiausia norint gauti paramą – tvarkinga ūkio buhalterinė apskaita ir veiklos efektyvumo įvertinimas, numatant perspektyvas, kurios turi būti svarbios priimant ūkio valdymo sprendimus. „Prieš investuojant į ūkio plėtrą ar modernizaciją, visada svarbu įsivertinti ūkio veiklos rezultatus. Konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos specialistai ir konsultantai rekomenduoja atlikti ūkio veiklos rezultatų analizę ir tada mąstyti, kokių veiksmų imtis. Nusprendusiems pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 m. galimybėmis mūsų verslo ekonomikos konsultantai parengs nepriekaištingus verslo planus, suteiks visą reikiamą pagalbą projekto įgyvendinimo metu. Parodos „Ką pasėsi...2015“ metu apsilankę mūsų stende ūkininkai turės galimybę pasikonsultuoti ūkio apskaitos ir verslo ekonomikos klausimais. Šis laikotarpis pats tinkamiausias priimant svarbius ūkio ateities sprendimus, o laiku priimti sprendimai – sėkmės garantas“, – teigia R. Petraitis.

Parodos atidarymo akimirka

Svarbu pasirinkti tinkamą ūkininkavimo technologiją

Spartėjanti žemės ūkio plėtra, didėjanti konkurencija skatina žemdirbius domėtis šiuolaikinėmis ir nuolat tobulėjančiomis žemės ūkio augalų auginimo bei gyvulių laikymo technologijomis. Todėl būtina racionaliai naudoti vidinius išteklius, kad produkcijos gamyba būtų kuo ekonomiškesnė bei mažiau teršianti aplinką, o produkcija būtų kuo kokybiškesnė.

Pelningam ūkio valdymui būtina visus metus trunkanti augalininkystės technologijų analizė. Svarbu būti pasiruošusiems pavasario darbams – išsityrusiems dirvožemio sudėtį, pasirengus tręšimo planus. To dar nepadarius kviečiame apsilankyti LŽŪKT stende – augalininkystės specialistai suteiks vertingas konsultacijas.

Gyvulininkystės ūkyje darbai verda visus metus, nepriklausomai nuo sezono, todėl svarbu nuolatos rūpintis produkcijos kokybe, sekti gyvulių produktyvumo rodiklius, užtikrinti gyvulių sveikatingumą ir fiziologines reikmes. Šis laikotarpis itin sunkus pienininkystės ūkių šeimininkams, todėl jiems būtina ieškoti būdų, kaip sumažinti produkcijos gamybos savikainą, nesumažinant kokybės rodiklių. Tai galima padaryti pasirenkant tinkamą gamybos technologiją.

Parodos metu gyvulininkystės specialistai ne tik konsultuos Jums aktualiais klausimais, bet ir pademonstruos inovatyvius prietaisus: mobilų pašarų analizatorių, ankstyvam veršingumui nustatyti naudojamą modernų ultragarso aparatą ir kt.

Ūkio valdymo programa „e-GEBA“ – inovacijoms neabejingiems ūkininkams

Didelis potencialas sutelktas ir į elektroninių žemės ūkio paslaugų sektorių. Ūkininkams siūloma naudotis kompiuterine ūkio valdymo programa „e-GEBA“, sukurta remiantis ilgamete darbo patirtimi, geriausia tarptautine praktika ir šalies mokslininkų rekomendacijomis. Programą sudaro: Gyvulininkystės, Ekonomikos, Buhalterijos, Augalininkystės moduliai. Visuose „e-GEBA“ moduliuose kaupiami ūkio duomenys, todėl galima efektyviai planuoti ūkio veiklą, valdyti turimas atsargas, atlikti palyginamąją analizę, vertinti veiklos rezultatus, rengti ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms. Programos privalumas – reikiami ūkio duomenys automatiškai gaunami iš išorinių duomenų valdytojų (NMA, ŽUIKVC ir kt.).

IKMIS tapo parodos „Ką pasėsi...2015“ laureatu

LŽŪKT šalies ūkininkams pristato integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą IKMIS, kurioje pristatomos 4 elektroninės paslaugos, skirtos žemdirbiams, konsultantams bei mokslo atstovams. Paslaugos sukurtos įgyvendinant ES Tausaus pesticidų naudojimo direktyvą ir strategiją, LR Augalų apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus. Prie sistemos galima prisijungti ir naudotis elektroninėmis paslaugomis per internetinį adresą www.ikmis.lzukt.lt arba per žemdirbiams skirtą portalą www.agroakademija.lt.

Prisijungę prie IKMIS, lankytojai operatyviai informuojami apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose Lietuvos rajonuose. Kas savaitę informaciją į sistemą suveda LŽŪKT rajonų biurų augalininkystės konsultantai, pagal mokslininkų parengtą metodiką stebintys pasėlius augalų vegetacijos metu. Išskirtinumas ir inovatyvumas – kenksmingų organizmų plitimo prognozės susijusios su meteorologiniais duomenimis ir su tam tikrais kompiuteriniais matematinių skaičiavimų moduliais. Tam tikslui įsigytos ir visoje Lietuvos teritorijoje pastatytos meteorologinės stotelės bei ligų ir kenkėjų plitimo prognozavimo kompiuteriniai moduliai, kurie fiksuoja ir į sistemą IKMIS teikia pagrindinių žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų pasireiškimo bei plitimo prognozę.

Informacinėje sistemoje skelbiami augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus. Sistemos vartotojai turės galimybę interaktyviu būdu konsultuotis su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo.

Kita svarbi sistemos sritis – ūkininkų, žemės ūkio konsultantų mokymų nuotoliniu būdu sistema, jų akreditacija ir pažymėjimų išdavimas. Informacinėje sistemoje jiems suteikiama galimybė gilinti žinias pagal 8 mokymų programas. Pageidaujantys dalyvauti mokymuose, gali pasirinkti mokymo būdą: auditorinius mokymus, tiesioginę mokymų transliaciją, elektroninių mokymų vaizdo įrašo peržiūrą, elektroninius mokymus realiu laiku. Visų mokymų programų dalyviai, išklausę dėstomą medžiagą, gaus kursų baigimo ar akreditacijos pažymėjimus. Sutaupomas laikas ir lėšos, nes mokymuose dalyvauti galima neišvykstant iš namų ar savo darbo vietos.

Laukiame JŪSŲ Konsultavimo tarnybos stende!


Jūsų lauks ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, gyvulininkystės, augalininkystės, mokymų specialistai, pasiruošę suteikti reikiamas konsultacijas! Savo žinias galėsite pasitikrinti žaidime: „Ar turi pakankamai ūkininkavimo žinių?“.
Visus besidominčius inovacijomis, IT sprendimų taikymu žemės ūkyje – kviečiame į LŽŪKT specialistų organizuojamus seminarus: kovo 26 d. 14. 30 val.  „Inovacijų svarba žemės ūkio verslui“ ir  kovo 27 d. 14. 30 val. „Interaktyvios konsultacijos – naudinga pagalba ūkyje“ (ASU IV rūmų 211 aud.).

LŽŪKT informacija