Tartasi dėl bendradarbiavimo su Veterinarijos akademija

2015-05-08 10:40:11

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (LŽŪKT) lankėsi LSMU Veterinarijos akademijos  Gyvulininkystės technologijų fakulteto dekanas  doc. dr. Rolandas Stankevičius. Drauge su LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickiene ir Gyvulininkystės skyriaus vadove Daiva Gurauskiene aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Iš kairės: LŽŪKT Gyvulininkystės skyriaus vadovė Daiva Gurauskienė, LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė ir LSMU Veterinarijos akademijos  Gyvulininkystės technologijų fakulteto dekanas  doc. dr. Rolandas Stankevičius susitikimo metu.

Sutarta parengti studentams pritaikytą ūkio valdymo programos „e-GEBA Gyvulininkystė“ demonstracinę versiją. Aptartos galimybės pristatyti  ją Veterinarijos akademijoje. Kalbėta apie studentų praktikos LŽŪKT galimybes. Tartasi dėl informacinių straipsnių žemės ūkio portale www.agroakademija.lt.

„Bendradarbiauti labai svarbu siekiant abipusio tikslo – darbo rinkos poreikius atitinkančių gyvulininkystės specialistų parengimo“, – sakė  Rolandas Stankevičius.

LŽŪKT informacija