Ūkio valdymas – kaip ant delno

2016-02-17 11:33:04

Inovatyvių ūkių Lietuvoje tikrai nestinga.Ypač didelį impulsą inovacijoms suteikė informacinės technologijos, leidžiančios automatizuoti nemažai procesų, padidinti veiklos efektyvumą, sumažinti laiko sąnaudas ir rasti sėkmės receptą konkrečiam ūkiui. Siekiančius pa(si)lengvinti ūkio valdymo ir jo apskaitos tvarkymo darbus, maloniai kviečiame atvykti į mokymo centre „Agroakademija“ vyksiančią atvirų durų dieną „e-GEBA“.

Programos kūrėja – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) – laukia Jūsų kovo 2 d. (trečiadienį), 11 val. (Stoties g. 9, Akademija, Kėdainių r.). Kviečiame iki kovo 1 d. 12 val. registruotis tel.: (8 347) 44 063, 8 650 57 517.

Ir programa „ūkininkauja“

LŽŪKT jau prieš trejus metus ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms pagal užsienių šalių patirtį parengė ir Lietuvos situacijai pritaikė kompleksinę ūkio valdymo kompiuterinę programą „e-GEBA“, kuri po truputį išstumia skaičiukų primargintas užrašų knygeles ar šūsnis lapų.

Programos atskiri (bet kartu ir tarpusavyje susieti) buhalterinės ūkio apskaitos, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių veiklos valdymo bei ekonominių rodiklių analizės moduliai leidžia detaliai planuoti ūkio darbus, valdyti turimas atsargas, vertinti ūkio veiklos rezultatus. Be to, programa galima suformuoti rekomendacijas, padėsiančias tobulinti veiklą, parengti ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms.

Ūkio duomenys į programą „e-GEBA“ tiesiogiai gaunami iš pagrindinių Lietuvos žemės ūkio registrų. Tokiu būdu patogiai ir operatyviai vienoje vietoje naudojami pagrindiniai ūkio duomenys, padedantys ne tik įvertinti realią situaciją, bet ir identifikuoti pagrindines problemas, imtis atitinkamų veiksmų, planuoti ilgalaikę ūkio perspektyvą.

Programa ir ūkininkams...

Šakių rajone beveik du dešimtmečius ūkininkaujantis Mindaugas Martinaitis drauge su broliu valdo atskirus augalininkystės ūkius. Augina žieminius kviečius, rapsus, vasarinius miežius, žirnius, cukrinius runkelius, kukurūzus grūdams, per 2 ha užima pūdymas ir ganyklos.  Sudėjus ūkius į vieną, bendras plotas siekia per 700 ha.

Ūkininkas yra vienas pirmųjų Konsultavimo tarnybos klientų, pradėjęs naudotis programos „e- GEBA Augalininkystės“ moduliu. Apie ją sužinojo apsilankęs pavasarinėje parodoje „Ką pasėsi“, kur pamatęs programos pristatymą „užsikabino“. Tad prieš trejus metus susipažinęs su programa iki šiol sėkmingai ja naudojasi. Pasak Mindaugo, tokia ūkio valdymo programa labai praverčia.

„Viską sudėti į galvą ar susirašyti popieriuje, jau ne tie laikai. Įsijungi kompiuterį, telefoną ar planšetinį kompiuterį ir matai: kokiame lauke ir kiek patręšei, kiek dar reikia tręšti, kokia norma ir pan. Šiais laikais be išmaniųjų technologijų dirbti jau nebeįmanoma. Svarbiausia yra į programą teisingai susivesti pradinius duomenis“, – įsitikinęs šakiškis.

Anot ūkininko, programos privalumas – galimybė planuoti visus ūkio darbus: technologijas, derlių, tręšimą, augalų apsaugą, viską ekonomiškai įvertinti, sudaryti ataskaitas ir kt. Dabar žiema, tai galima ramiai planuoti metų darbus. Po sezono, turėdamas laiko, ūkininkas visuomet pasižiūri, ką ir už kiek pirko, palygina kainas, netgi hektaro savikaina yra paskaičiuota. Svarbu analizuoti surinktus duomenis, nes jie gali signalizuoti apie įvykusius pokyčius ar būtinus nedelsiant atlikti veiksmus. Be to, galima stebėti ir istorinius duomenis, tai suteikia papildomą naudą.

Broliai Mindaugas ir Vidmantas Martinaičiai turi ką aptarti su LŽŪKT augalininkystės konsultantu Egidijumi Kudirka.

„Šį rudenį tam tikros institucijos tikrino ūkį. Iš e- GEBA atspausdinau reikalingas ataskaitas. Viskas tiko, jokių priekaištų neturėjo. Vadinasi, programoje viskas gerai sudėliota“, – programos naudingumu neabejoja M. Martinaitis.

Gailiūnų kaime (Panevėžio r.) esančio 400 ha augalininkystės ūkio buhalterinę apskaitą tvarkanti Aušra Križevičienė pirmiausia ieškojo kompiuterinės programos, kuri palengvintų buhalterinį darbą. Internete pamačiusi  „e- GEBA“ reklamą, susidomėjo. Dabar naudojasi dviem programos moduliais: Augalininkystės ir Buhalterijos.

„Abu moduliai kartu labai palengvina darbą. Į vieną programą susivedus visus duomenis, jie automatiškai patenka į kitą modulį – nereikia du kartus daryti to paties darbo, tad sutaupau laiko. Be to, klaidų tikimybė mažesnė. Buhalterijos modulis turi daug privalumų: formuojama nemažai ataskaitų, kurių reikia ir įvairioms institucijoms, ir patiems įvertinti ūkio situaciją, paklaidos tikimybė mažesnė, palengvina darbo užmokesčio skaičiavimą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimą. Naudojuosi ir tikrai džiaugiuosi. Programą valdyti tikrai nesunku, “ – įsitikinusi Aušra Križevičienė.

Panevėžio r. ūkininkaujanti Aušra Križevičienė (pirma iš kairės) džiaugiasi atradusi kompiuterinę ūkio valdymo programą „e-GEBA“.

... ir studentams

Programa „e-GEBA“ pasirodė patraukli ir naudinga naudoti organizuojant būsimųjų ūkininkų ir žemės ūkio specialistų mokymą, tad su jos galimybėmis susipažįsta ir universitetų, ir kolegijų studentai. Vieni iš jų – Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto studentai. Ir dėstytojai, ir studentai vienbalsiai tvirtina, kad be specializuotų kompiuterinių ūkio valdymo programų šiandien valdyti ūkio, žemės ūkio bendrovės gamybos procesus, ekonomiką, duomenų apskaitą nebeįmanoma.

„Šių dienų ūkininkas, kooperatyvo ar žemės ūkio bendrovės pirmininkas privalo gebėti planuoti, organizuoti, optimizuoti ir kontroliuoti savo ūkio veiklą. Sprendimai turi būti priimami tikslių ir, kas ne mažiau svarbu, greitų skaičiavimų pagrindu. Ši programa ne tik palengvina ir paspartina ūkio veiklos planavimą, bet leidžia modeliuoti įvairius veiklos scenarijus, išvengti brangiai kainuojančių klaidų, optimizuoti ūkyje vykstančius procesus, mažinti gamybos išlaidas ir didinti pelną“, – taip pirmo kurso studentams programą pristatė Stanislovas Velykis, Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto Augalininkystės ir informacinių technologijų dėstytojas.

S. Velykis vardino ir kitus programos privalumus: nereikia rūpintis jos diegimu savo kompiuteryje, nereikia rūpinti duomenų apsauga, nes už tai atsako paslaugos teikėjas. Bet kuriuo momentu galima įvesti atliekamus darbus, o kai nevyksta gamyba – planuoti būsimus, numatyti išlaidų ir pajamų dinamiką, būsimąjį pelną, programoje yra ryšys su skaitmeniniais žemėlapiais, galima matyti sėjomainos laukus, apsaugos sklypus, saugomų vietų teritorijas, modeliuoti įvairias ūkio veiklos situacijas, gauti reikiamas ir norimas ataskaitas.

Dėstytojas sakė, kad ir praėjus dvejiems metams, kai kolegijoje naudojama programa, pirmas įspūdis jam neišnyko ir šiandieną. Lyginant programą „e-GEBA“ su kai kuriomis kitomis panašiomis, ji išsiskiria intuityviai suprantama vartotojo sąsaja, grafinė aplinka, lengvu duomenų įvedimu, redagavimu, programa nestringa. Visa tai, anot S. Velykio, rodo, kad programą kūrė puikus specialistų kolektyvas. Tai pastebėjo ir kolegijos studentai, kurie naudojosi programa rašydami kursinius ir diplominius darbus. Kai kurie iš jų programoje suvesdavo virtualius, išgalvotus duomenis, kiti – realius, mat nemažai kolegijoje studijuojančių moksleivių tėvų ūkininkauja.

Moksleiviai, naudodami Gyvulininkystės modulį, galėjo analizuoti bandos struktūrą, jos produktyvumą, reprodukcijos rezultatus, apskaičiuoti pieno litro gamybos išlaidas, pašarų poreikį, stebėti gyvūnų sveikatingumo ir šėrimo efektyvumo rodiklius ir kt. „Jaunimas imlus technologijoms. Jiems kur kas įdomiau kompiuteryje, o ne sąsiuviniuose valdyti įvairius gamybos procesus, pvz., sudaryti racionus, analizuoti bandos struktūrą bei apykaitą. Šie „e-GEBA“ moduliai labai palengvina ir paįvairina mokymo procesą,“  – teigė Vida Jocienė, Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto Agroverslų technologijų dėstytoja.

Su programa „e-GEBA“ galimybėmis susipažįsta Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto studentai.

Norite daugiau sužinoti apie kompiuterinės ūkio valdymo programos galimybes „e-GEBA“? Laukiame atvykstant į atvirų durų dieną. Kviečiame pasižiūrėti vaizdo reportažą „Ūkio valdymas – kaip ant delno“