Užsienio studentai domėjosi Konsultavimo tarnybos veikla

2016-05-11 13:21:28

Gegužės 11 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre „Agroakademija“ lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto užsienio studentų delegacija. Jaunuoliai iš Nigerijos, Kongo ir Indijos mūsų šalyje studijuoja pagal Kaimo plėtros administravimo studijų programą.

Kosultavimo tarnybos veiklą pristato Rinkodaros skyriaus vadovė Vėjūnė Matkutė.

Su studentais bendravo Rinkodaros skyriaus vadovė Vėjūnė Matkutė ir Gyvulininkystės skyriaus vadovė Daiva Gurauskienė. Studentai buvo supažindinti su Konsultavimo tarnybos veikla, teikiamomis paslaugomis. Jiems pristatytos inovatyvios organizacijos specialistų sukurtos elektroninės paslaugos – ūkio valdymo programa „e-GEBA“ ir informacinė sistema IKMIS.

Atidūs klausytojai.

Po diskusijų žemės ūkio aktualijų klausimais studentams organizuota išvyka į UAB „Dotnuvos eksperimentinis ūkis“ robotizuotą fermą.

LŽŪKT informacija