Varžėsi Jurbarko krašto melžėjai

2016-09-20 05:42:12

Galima sakyti, kad Melžėjų varžytuvės – jau tradicija, kurią Jurbarko rajone vis tęsia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko r. biuro konsultantai ir Josifo Taco melžimo mokymo centro darbuotojai.

Šį kartą Jurbarko krašto melžėjai dėl geriausio melžėjo vardo varžėsi Žilvino ir Jolitos Oberauskų ūkyje. Ūkio šeimininkas Žilvinas net du kartus yra tapęs tokių varžytuvių nugalėtoju – 2014 m. jis laimėjo trečią vietą, o pernai buvo pirmas.

LŽŪKT Jurbarko biuro vadovė Kristina Gakienė dėkoja ūkininkui Žilvinui Oberauskui už galimybę jo ūkyje organizuoti renginį.

„Pernai per varžytuves pajuokavau, kad kitais metais jos vyks pas nugalėtoją, o Žilvinas į tai labai rimtai reagavo. Jis visus metus ruošėsi mus priimti“, – sakė renginio iniciatorė, LŽŪKT Jurbarko rajono biuro gyvulininkystės konsultantė Laima Andriuškevičiūtė.

Šiemet savo jėgas melžėjų varžytuvėse sutiko išbandyti 5 melžėjai – Inga Zubrickienė, Lina Čelkienė, Ramutė Lukoševičienė, Vilma Pranskaitienė, Zigmas Andriuškevičia.

Pagerbti visi melžėjų varžytuvių dalyviai.

„Dalyviai atvyko iš keturių Jurbarko rajono seniūnijų. Džiaugiamės, kad visų seniūnijų atstovai dalyvavo renginyje, sveikino ir dėkojo savam varžytuvių dalyviui. Gera, kad jiems svarbūs savų žmonių pasiekimai,“– džiaugėsi Laima Andriuškevičiūtė.

Konsultantė paminėjo ir renginio rėmėjus – AB „Lytagra“, TŪB „Repulsus“, UAB „Žemaitijos pienas“, UAB „Lukšių pieninė“, kurių indėlis labai svarbus.

Nugalėjo ūkininkas Z. Andriuškevičia
Daugiausia balų surinko ir pirmąja vieta džiaugėsi ūkininkas Zigmas Andriuškevičia, antroji buvo Lina Čelkienė, trečioji – Vilma Pranskaitienė.

Graži varžytuvių nugalėtojo Zigmo Andriuškevičia šeima.

Varžytuvių nugalėtojas Zigmas Andriuškevičia ūkininkauja Antšvenčių kaime. Ūkis užima apie 100 hektarų. Ūkininkas melžia 35 karves. „Dalis žemių – mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, todėl augalininkyste užsiimu tik tiek, kiek reikia pagaminti pašarų gyvuliams. Banda kontroliuojama, GPK duomenimis, 2014–2015 kvotos metais vidutinis primilžis – 6033 kg iš karvės. Primilžį stipriai riboja tai, kad neauginu kukurūzų (mažas žemių našumo balas), todėl pagrindinę raciono dalį sudaro šienainis“, – apie savo ūkio situaciją pasakojo varžytuvių nugalėtojas Zigmas Andriuškevičia. Ūkininkas išmano ir gyvulininkystės, ir augalininkystės sritis. Kadangi darbuotojų nesamdo, turi būti visapusiškas.

Saulius Tušas dėkoja nuolatinei varžytuvių iniciatorei, gyvulininkystės konsultantei Laimai Andriuškevičiūtei

„Melžėjų varžytuvės – tobulėti skatinantis renginys, todėl yra reikalingas. Kiekviename gyvulininkystės ūkyje melžėjo darbas labai svarbus ir jis turi būti atliekamas nepriekaištingai“, – apibendrino gyvulininkystės konsultantė Laima Andriuškevičiūtė. 

 Varžytuvių akimirka

LŽŪKT informacija