Pratęsta akreditacija

2016-11-24 07:27:00

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai pratęsta akreditacija teikti konsultacijas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais, taip pat ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.

Tai Konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimu patvirtino programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisija.

Akreditacija teikti minėtas konsultacijas galioja iki 2019 m. lapkričio 8 dienos.