Prienų r. biuras organizavo susitikimą su savivaldybės, žemės ūkio organizacijų atstovais ir seniūnijų žemės ūkio specialistais

2016-12-08 12:26:43

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro konsultantų iniciatyva suorganizuotas susitikimas, kuriame rajono savivaldybės, Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio rūmų atstovams ir seniūnijų žemės ūkio specialistams pristatyta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veikla, biuro veiklos rezultatai, aptarta rajono situacija ir galimybės bendromis jėgomis padėti ūkininkaujantiems plėtoti verslą.

Susitikimą pradėjo naujasis Prienų r. biuro vadovas Mindaugas Norkevičius. Jis supažindino su biuro komanda, kurią šiuo metu sudaro ūkio apskaitos konsultantės Vilma Kazlauskienė, Eglė Navickaitė-Brazaitienė, Lina Simonaitienė. Tai pat pristatė nuo gruodžio 5 d. biure pradėjusią dirbti naują ūkio apskaitos konsultantę Astą Vaitkevičienę.

Prienų rajono biuro konsultantai: sėdi biuro vadovas Mindaugas Norkevičius, stovi iš kairės Lina Simonaitienė, Eglė Navickaitė-Brazaitienė, Vilma Kazlauskienė ir Asta Vaitkevičienė

Šiuo metu Prienų rajono biuras teikia paslaugas rajono ūkininkams, kaimuose įsikūrusioms įmonėms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą.

„Nežiūrint į tai, kad biure dirba tik apskaitos ir ekonomikos konsultantai, rajono ūkininkai gali kreiptis ir dėl kitų jiems reikalingų paslaugų – augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, miškininkystės, aplinkosaugos. Pareiškus pageidavimą, bus kreipiamasi į kitų rajonų biurų konsultantus arba centrinės buveinės specialistus ir paslauga ar konsultacija tikrai bus suteikta,“ – sakė Mindaugas Norkevičius.

Tai, kad klientams suteikta įvairių paslaugų, įrodo 2016 m. veiklos rezultatai, kuriuos pateikė biuro vadovas: sudarytos 104 ūkio apskaitos tvarkymo sutartys; parengta 13 paraiškų, verslo planų ES paramai gauti (visų projektų bendra prašoma parama viršija 500000 Eur); ištirta 220 karvių ankstyvam veršingumui nustatyti; parengta 10 tręšimo planų; suorganizuota 17 mokymų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 180 klausytojų.

Mindaugą Norkevičių papildė susitikime dalyvavę Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinės buveinės specialistai – Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus pardavimo vadovė Žydrė Kažukalovienė, Augalininkystės skyriaus l. e. p. vadovė Kristina Narvidienė, Darbų saugos grupės specialistas Saulius Kavaliauskas. Jie akcentavo, kad Konsultavimo tarnyba daugiau nei 20 metų dirba vardan žemdirbių ir jos tikslas yra teikti klientams nešališkas ir kokybiškas paslaugas, įsigilinant į ūkio situaciją ir duodant racionaliausius patarimus.

Su susitikimo dalyviais bendrauja biuro vadovas Mindaugas Norkevičius ir Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus pardavimo vadovė Žydrė Kažukalovienė

Konsultavimo tarnybos augalininkystės paslaugas pristato Augalininkystės skyriaus l. e. p. vadovė Kristina Narvidienė 

Viena iš Konsultavimo tarnybos veiklos sričių – darbų saugos specialistų paslaugos. Apie tai kalba darbų saugos specialistas Saulius Kavaliauskas

Akcentuota nešališkų konsultacijų nauda ir paslaugų kokybė

Naujam biuro vadovui ir jo komandai sėkmės linkėjo renginyje dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, akcentavęs, kad nepriklausomų konsultantų konsultacijos ir paslaugos yra didelis privalumas.

Biuro konsultantus sveikina Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

Susitikime kalbėjęs Prienų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis džiaugėsi ilgamečiu bendradarbiavimu su biuru, keitimusi informacija ir siekiu teikti klientams kuo kokybiškesnes paslaugas. Jis išsamiau aptarė kai kuriuos atvejus, kai paraiškas ir verslo planus ES paramai gauti rengusių firmų darbas buvo nekokybiškas. Pasak Donato Šimukonio, Konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro konsultantams šiuo metu nauja paslaugų niša – vietos veiklos grupių projektai.

Biuro darbuotojams sėkmės linki Prienų r. sav. žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis

Kalbėdamas apie augalininkystės sritį, Žemės ūkio skyriaus vadovas taip pat akcentavo nešališkų konsultacijų naudą, nes firmos reklamuoja savo produktus ir siūlo tik juos.

Prienų r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius prisiminė Konsultavimo tarnybos veiklos pradžią, kuri, pasak jo, buvo labai svarbi ūkininkams ir konsultantams pereinant prie vakarietiškų technologijų.

„Konsultantai turi eiti dviem žingsniais priekyje komercinių įmonių, kurios ieško vienadienės naudos. Ūkininkams vis dėl to reikėtų burtis po Konsultavimo tarnybos vėliava,“ – sakė Martynas Butkevičius

Pasak jo, šiuo metu keičiasi situacija kaime – sparčiai mažėja karvių skaičius, ūkiai stambėja, 50 karvių turinčių šeimos ūkių ateitis sudėtinga. „Visi nori išgyventi, todėl svarbu ūkininkus įtikinti, kad viena iš išeičių yra kooperuotis,“ – savo įžvalgomis dalinosi Ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Biurui ir jo naujam vadovui sėkmingo darbo linkėjo kredito unijos „Prienų taupa“ vadovas Rimas Slavinskas

Susitikimo akimirka

Taigi renginio tikslas buvo pasiektas – pristatyti biuro nuveikti darbai, aptarta rajono žemės ūkio situacija, galimybės toliau bendradarbiauti.

LŽŪKT informacija