Kauno rajono biuro šventė – padėka už profesionalumą ir nuoširdų bedradarbiavimą

2013-11-19 12:25:13

Lapkričio 16 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) mokymo centro „Agroakademija“ konferencijų salę užpildė Kauno krašto žmonės, atvykę pasidžiaugti per du dešimtmečius nuveiktais LŽŪKT Kauno rajono biuro konsultantų darbais ir už juos padėkoti.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba savo veiklos dienas skaičiuoja nuo 1993 m. birželio pirmosios. Stengiantis, kad konsultantai būtų kuo arčiau žemdirbių, visuose rajonuose buvo steigiami biurai. Kauno rajono biuras – vienas iš jų. Biuro veiklos istorijoje įrašyti konsultantų ir jais patikėjusių ūkininkų vardai, bendradarbiaujančių organizacijų  palaikymas. Vadovaudamiesi posakiu „Su klientu elkis ir bendrauk taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi“ – prieš 20 metų pradėtus darbus sėkmingai tęsia šiandien biure dirbantys konsultantai: biuro vadovė ir gyvulininkystės konsultantė Jadvyga Ditkevičienė, ūkio apskaitos konsultantės Daiva Žaliauskienė, Dalė Jančauskienė, Zita Bukauskaitė, Valdonė Česonienė, Jolanta Laskienė, Jurgita Karkazienė, ekonomikos konsultantė Edmina Ambrazaitienė ir augalininkystės konsultantas Paulius Paulauskis.

 

Kauno r. biuro konsultantai (iš kairės) Jurgita Karkazienė, Jolanta Laskienė, Edmina Ambrazaitienė,  Paulius Paulauskis, Daiva Žaliauskienė, Valdonė Česonienė, Dalė Jančauskienė,  Jadvyga Ditkevičienė sulaukė netikėto sveikintojo.

Biuro istorija ir šiandiena

Biuro įkūrėja buvo Adelė Astromskienė. Pirmieji darbo metai biure nebuvo lengvi, nes Kauno rajono biuro žemdirbiai dar nežinojo. Reikėjo daug dirbti, kad jie pradėtų pasitikėti konsultantais. „Turėjome įrodyti, kad sugebame patarti, padėti, teikti reikiamas paslaugas. Daug mokėmės, mokėsi ir mūsų klientai. Mums padėjo danų, olandų, anglų ir kitų šalių konsultavimo specialistai. Į biurą dirbti atėjo Vytautas Bagdonavičius, Jadvyga Ditkevičienė, Natalija Mažeikienė, Laima Smolskienė. Taigi dirbti pradėjome penkiese,“ – apie biuro darbo pradžią pasakojo jo vadovė, jau 18 m. biure dirbanti Jadvyga Ditkevičienė.

Energingoji Jadvyga Ditkevičiene biure dirba 18 metų.

Metams bėgant, biuras plėtėsi – daugėjo kolektyvo narių ir, žinoma, klientų. Jei 1994 m. biuras turėjo 40–50 klientų, tai šiuo metu bendraujama su ne mažiau kaip 500 žemdirbių ne tik iš Kauno rajono. Pradėta teikti vis daugiau įvairių paslaugų. Konsultantai mielai konsultuoja ir padeda visiems žemdirbiams – ir biurą lankantiems nuolatos, ir sudariusiems sutartis, ir į jį per metus užsukantiems 1–3 kartus. Per metus pasirašomos vidutiniškai 205 konsultavimo paslaugų teikimo sutartys, dar tiek pat biure apsilanko sutarčių nepasirašiusių klientų.

Biuro darbas pakankamai stabilus. Darbuotojų kaita nedidelė. Nuo 1993 m. iki 2013 m. konsultantų skaičius biure išaugo iki 9. Jų darbo stažo vidurkis – 9,5 metai. Biuro konsultantai yra geri savo srities specialistai. „Mes žinome, jog dirbant konsultavimo sistemoje nuolat reikia ieškoti, mokytis, tobulėti, nes tai, kas gerai buvo vakar, šiandien jau nėra taip gerai. Todėl turime prisitaikyti prie nuolat kintančios situacijos. Malonu tai, kad žemdirbiai patys pasako, ko jiems trūksta,“ – kalbėjo biuro vadovė. Ji dėkojo visai biuro komandai už puikų darbą, profesionalumą, nuoširdų bendravimą su klientais, visapusišką pagalbą vienas kitam.

Dėkota už profesionalumą ir nuoširdų bendravimą

Pagarbus bendravimas su klientais ir kasdieninės biuro konsultantų  pastangos profesionaliai atlikti paslaugas džiugina ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vadovus bei specialistus, kuruojančius biuro darbą. Apie tai sveikindami biuro darbuotojus kalbėjo LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis ir biuro darbą kuruojantis direktoriaus pavaduotojas Saulius Cironka.

LŽŪKT direktoriaus padėka ūkio apskaitos konsultantei Daivai Žaliauskienei.

Kauno biuro konsultantams nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus skyrė LR Seimo narys Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Petras Mikelionis, LŪS vicepirmininkė ir LŪS Kauno skyriaus pirmininkė Genutė Staliūnienė ir jos pavaduotoja Loreta Maldutienė, Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės augalininkystės tarnybos, pasėlių draudimo kompanijos „VH Lietuva“, mokslo, studijų ir verslo centro „Slėnis Nemunas“ atstovai.

Sveikina LŪS vicepirmininkė ir LŪS Kauno skyriaus pirmininkė Genutė Staliūnienė ir jos pavaduotoja Loreta Maldutienė.

Tiki ir pasitiki

Šventės metu ne kartą minėta, kad biuro konsultantams labai svarbūs šilti ir nuoširdūs santykiai su kiekvienu klientu. Geru žodžiu minėti ūkininkai, su Kauno rajono biuru bendradarbiaujantys nuo pat įkūrimo dienos: Stanislovas Steponavičius, Rimantas Šidlauskas, Nikolajus Dubnikovas, Romualdas Starevičius, Petras Paplauskas, Ričardas Maldutis, Juozas Staliūnas, Algimantas Pėstininkas, Teresė Gudaitienė, Genovaitė Galminienė. Šiek tiek vėliau prisijungė Vytautas Žmuidzinavičius, Virgilijus Dirmeikis, Romas Mačionis, Jonas Lapinskas, Ivan Rockinas, Jonas Šumskis, Jonas Žotkevičius, Kazimieras Jurevičius, Aleksandras Valatkevičius, Vytautas Žilinskas, Marytė Rastauskienė, Mykolas Pakalnis ir kt.

 Mokymo centro „Agroakademija“ salę užpildė Kauno krašto ūkininkai ir kiti biuro bendražygiai.

Pasidžiaugta jaunų perspektyvių ūkininkų Olego Naturjevo, Povilo Šumskio, Povilo Staliūno, Pauliaus Bačėno, Rimanto Demeniaus, Mindaugo Karūno, Andriaus Staliūno, Raimondo Balicko, Justino Gabinaičio, Egidijaus Nomeikos, Justinos Rastauskaitės, Danieliaus Starevičiaus, Edvino Jankausko, Roko Kapustinsko, Pauliaus Lialio, Povilo Mizgaičio, Arūno Pakalnio, Dainiaus Povilaičio ir kitų sėkmingu ūkininkavimu ir bendradarbiavimu su biuru.

Kasmet į biurą kreipiasi naujų klientų. Paminėti nuo 2013 m. su Kauno biuru bendrus darbus pradėję – Linas Jankus, Gintaras Pauža, Neringa Matusevičiūtė, Asta Pranckevičiūtė, Darius Petrauskas, Rasa Linauskienė.

Rožės nuo klientų.

Šventėje dalyvavo gausus Kauno rajono biuro klientų būrys. Dėkodami už suteiktas žinias, reikalingas paslaugas, daugeliu atvejų lėmusias ūkininkavimo sėkmę, vienomis iš svarbiausių konsultantų savybių jie vardijo kruopštumą, sąžiningumą, atsakingumą ir nuoširdų bendravimą.

LŽŪKT informacija