Kelmės biuras

Kaip pas mus atvykti?

Laisvės gynėjų a. 16,
86160, Kelmė
Tel. (8 427) 61 418; 61 419; 61 442

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Bronė Vaičiulienė Gyvulininkystės konsultantė (8 427) 61 418 8 686 25 149
Ema Stočkuvienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 427) 61 442 8 610 20 928
Violeta Bertašienė Ūkio apskaitos konsultantė 8(427) 61 442 8 610 20 928
Juozas Zaturskas (Laikinas nedarbingumas ) Augalininkystės konsultantas (8 427) 61 418 8 687 20 173
Daiva Karklelienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 419 8 687 88 705
Sandra Urbonienė Ekonomikos konsultantė (8 427) 61 442 8 612 19 088
Daiva Miškinienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 442
Kristina Turevičienė (Laikinas nedarbingumas ) Augalininkystės konsultantė 8 (427) 61 418
Rasa Domkienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 419
Marija Vaičiūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 418 8 686 02 495
Aušra Mikalauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 418 8 686 02 495

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Kelmės r. biure šiuo metu dirba konsultantai  Marija Vaičiūnienė, Aušra Mikalauskienė, Bronė Vaičiulienė, Ema Stočkuvienė, Violeta Bertašienė, Juozas Zaturskas, Daiva Karklelienė, Sandra Urbonienė, Daiva Miškinienė, Kristina Turevičienė ir Rasa Domkienė.

Tvarkoma apskaita

  Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Mariją Vaičiūnienę, Aušrą Mikalauskienę, Emą Stočkuvienę, Violetą Bertašienę, Daivą Karklelienę, Daivą Miškinienę ir Rasą Domkienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Dėl apskaitos tvarkymo  į konsultantes taip pat gali kreiptis mažų ir vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio verslu.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Sandrą Urbonienę ir Emą Stočkuvienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantai Juozas Zaturskas ir Kristina Turevičienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė ir biuro vadovė Bronė Vaičiulienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus. Dirbdami konsultantai (iš kairės) sėdi: Rasa Domkienė, Bronė Vaičiulienė, Marija Vaičiūnienė, stovi: Aušra Mikalauskienė, Kristina Turevičienė, Juozas Zaturskas, Ema Stočkuvienė, Daiva Karklelienė, Violeta Bertašienė ir Daiva Miškinienė vadovaujasi posakiu „Visi arba nei vienas“ ir laukia Jūsų. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

 

Kelmės r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Kelmės rajono biurui.

Kelmės r. biuro vadovė Bronė Vaičiulienė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Kelmės rajono biure dirba nauja augalininkystės konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biurai plečiasi, kaskart juos papildo nauji darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – augalininkystės konsultantė Kristina Turevičienė.

Augalininkystės konsultantė Kristina Turevičienė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kelmės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs adresu: Laisvės gynėjų a. 16, Kelmė.  Augalininkystės konsultantei Kristinai Turevičienei galima skambinti tel. (8 427) 61 419.

LŽŪKT informacija

Kelmės rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Vykdomas prekinių žemės ūkio įmonių ekonominės veiklos ir finansinių rezultatų tyrimas. Tam sukurta ŪADT sistema, į kurią duomenis teikia visos ES šalys, tarp jų ir Lietuva.

LŽŪKT Kelmės r. biuras 2016 m. į ŪADT tinklą perdavė 37 ūkių duomenis ir atliko šių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę. Iš atrinktųjų ūkių 4 užsiėmė augalininkyste (javų ir rapsų auginimu), likę buvo mišrūs (veikla – augalininkystė ir galvijų auginimas).

Pagal dirbamos žemės plotą ūkiai buvo labai įvairūs. Trys mažiausi turėjo tik 12–13 ha žemės. Didžiausi pagal plotą buvo 4 augalininkyste besiverčiantys ūkiai, kurie dirbo 510–690 ha žemės. Visgi dauguma respondentinių Kelmės r. ūkių buvo smulkūs ir vidutiniai – 68 proc. iš jų dirbo iki 100 ha žemės.

Augalų derlingumas Kelmės r. ūkiuose

Respondendentiniuose Kelmės r. ūkiuose 2016 m., kaip ir kasmet, auginti įvairūs javai: miežiai (22 ūkiuose), kviečiai (21 ūkyje), avižos (19 ūkių), kvietrugiai (11 ūkių). Keturi ūkiai augino rapsus. Daugiau kaip pusė ūkių (20 ūkių) augino bulvių (daugiausia asmeninėms reikmėms). Tik vienas ūkis augino cukrinių runkelių – jų auginimas Kelmės r. nepopuliarus.

Minėtų žemės ūkio augalų vidutiniai derlingumo duomenys nagrinėjamu 2016 m. laikotarpiu ir ankstesniais, t. y. 2015 m., pateikti 1 lentelėje. Juos galima palyginti su vidutiniu derlingumu Lietuvos respondentiniuose ūkiuose.

1 lentelė. Augalų derlingumas Kelmės r. ūkiuose, t/ha

Kaip matyti iš lentelės duomenų, 2016 m. nebuvo itin palankūs augalininkystei – javų ir rapsų derlingumas ir Kelmės r., ir visoje Lietuvoje buvo gerokai mažesnis nei 2015 metais. Viena iš pagrindinių priežasčių buvo prastos meteorologinės sąlygos – dėl lietingų orų ūkininkams nepavyko laiku nuimti derliaus. Kelmės r. respondentiniuose ūkiuose rugių derlingumas sumažėjo nuo 4,12 iki 2,72 t/ha (net 34 proc.), miežių – nuo 4,24 iki 3,40 t/ha (20 proc.), rapsų – nuo 4,73 iki 4,01 t/ha (15 proc.), mažesni buvo ir kviečių, avižų, kvietrugių derlingumo rodikliai. Visgi šių augalų derlingumas, nors ir sumažėjęs, Kelmės r. buvo didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje.

Kelmės r. 2016 m. šiek tiek pagerėjo bulvių derlius. Jis padidėjo nuo 13,78 t/ha iki 14,83 t/ha (8 proc.), tačiau vis dar gerokai atsiliko nuo Lietuvos vidurkio – 19,05 t/ha.

Cukrinius runkelius Kelmės r. augino tik vienas respondentinis ūkis ir, kaip matyti iš lentelės duomenų, derlius šiame ūkyje užfiksuotas nedidelis – prikasta tik 40 t/ha runkelių, t. y. beveik 48 proc. mažiau nei Lietuvos vidurkis.

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Pagal laikomų galvijų skaičių Kelmės r. respondentiniai ūkiai labai skirtingi: mažiausiame laikytos tik 2 melžiamos karvės, didžiausiame – 268. Visgi daugiausia buvo smulkių ūkių – net 67 proc. atrinktų gyvulininkystės ūkių karvių skaičius nesiekė 30. Vidutinis laikomų karvių skaičius respondentiniuose Kelmės r. ūkiuose 2016 m. išliko toks, kaip ir 2015 m. – 32 karvės (2 lentelė).

2 lentelė. Gyvulių skaičius ir produktyvumas Kelmės r. ūkiuose

Vertinant pieno ūkių produktyvumą, vienas iš informatyviausių rodiklių yra pieno primilžis iš karvės per metus. Kaip matyti iš 2 lentelės duomenų, 2016 m. vidutinis pieno primilžis Kelmės r. respondentiniuose ūkiuose buvo 5,20 t iš karvės ir, lyginant su 2015 m., padidėjo 4 procentais. Šis rodiklis artimas Lietuvos vidurkiui, kuris 2016 m. buvo 5,24 tonos.

Didžiausias pieno primilžis Kelmės r. 2016 m. užfiksuotas viename iš stambesniųjų rajono ūkių, laikiusiame apie 70 karvių, t. y. 8,13 t iš vienos karvės. Toks primilžis pasiektas ir didžiausiame respondentiniame gyvulininkystės ūkyje, laikiusiame 268 karves, t. y. 7,55 t iš karvės. Tačiau kai kuriuose smulkiuose ūkiuose, turinčiuose mažiau galimybių investuoti į produktyvumą, primilžis siekė vos 3,00 t iš karvės ir gerokai sumažino vidutinį rajono rodiklį.

Ūkių veiklos rezultatų apžvalga

Išanalizavus Kelmės r. ūkių veiklos rodiklius, matyti, kad 2016 m. rajono ūkininkams buvo sudėtingi: net 22 ūkiai iš 37, t. y. 59,5 proc., dirbo nuostolingai (2015 m. tokių ūkių buvo 50 proc.). Vidutinis ūkių grynojo pelningumo rodiklis, rodantis, kiek vienam pardavimo eurui tenka grynojo pelno, 2016 m. buvo neigiamas ir siekė tik -0,13. Tokį žemą rezultatą lėmė smulkiems ūkiams nepalankios pieno supirkimo kainos (mažesnį pieno kiekį tiekiantiems ūkiams jos nustatomos žemesnės), ir augalininkystės veiklai nepalankūs orai, sumažinę daugelio žemės ūkio augalų derlingumą bei produkcijos kokybę.

Esant tokiai situacijai, ūkiams būtų sudėtinga išgyventi be subsidijų ir kitų kaimo plėtros programų paramos. Per 2016 m. sumažėjus Kelmės r. respondentinių ūkių pajamoms iš gamybinės veiklos, subsidijos sudarė net 42,22 proc. ūkių pajamų. Šis rodiklis 2015 m. buvo 34,40 procento.

Parengta pagal Kelmės r. respondentinių ūkių duomenis.

Kelmės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Daiva Miškinienė,
tel.: (8 427) 61 419, 8 687  88 705