Kelmės biuras

Kaip pas mus atvykti?

Laisvės gynėjų a. 16,
86160, Kelmė
Tel. (8 427) 61 418; 61 419; 61 442
Faks.(8 427) 61 418

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Bronė Vaičiulienė Gyvulininkystės konsultantė (8 427) 61 418 8 686 25 149
Ema Stočkuvienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 427) 61 442 8 610 20 928
Violeta Bertašienė Ūkio apskaitos konsultantė 8(427) 51 429 8 610 20 928
Juozas Zaturskas Augalininkystės konsultantas (8 427) 61 418 8 687 20 173
Daiva Karklelienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 419 8 687 88 705
Sandra Urbonienė Ekonomikos konsultantė (8 427) 61 442 8 612 19 088
Daiva Miškinienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 442
Kristina Turevičienė Augalininkystės konsultantė 8 (427) 61 418
Rasa Domkienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 419
Marija Vaičiūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 418 8 686 02 495
Aušra Mikalauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 427) 61 418 8 686 02 495

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Kelmės r. biure šiuo metu dirba konsultantai  Marija Vaičiūnienė, Aušra Mikalauskienė, Bronė Vaičiulienė, Ema Stočkuvienė, Violeta Bertašienė, Juozas Zaturskas, Daiva Karklelienė, Sandra Urbonienė, Daiva Miškinienė, Kristina Turevičienė ir Rasa Domkienė.

Tvarkoma apskaita

  Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Mariją Vaičiūnienę, Aušrą Mikalauskienę, Emą Stočkuvienę, Violetą Bertašienę, Daivą Karklelienę, Daivą Miškinienę ir Rasą Domkienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Dėl apskaitos tvarkymo  į konsultantes taip pat gali kreiptis mažų ir vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio verslu.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Sandrą Urbonienę ir Emą Stočkuvienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantai Juozas Zaturskas ir Kristina Turevičienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė ir biuro vadovė Bronė Vaičiulienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Dirbdami konsultantai (iš kairės) Sandra Urbonienė, Aušra Mikalauskienė, Daiva Miškinienė, Violeta Bertašienė, Bronė Vaičiulienė, Marija Vaičiūnienė, Juozas Zaturskas, Daiva Karklelienė, Ema Stočkuvienė, vadovaujasi posakiu „Visi arba nei vienas“ ir laukia Jūsų. 2015

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Rasa Domkienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kelmės biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu laisvės gynėjų a. 16, Kelmė.

Ūkio apskaitos konsultantei Rasai Domkienei skambinkite tel. (8 427) 61 419. Laukiame Kelmės rajono biure!

Kelmės r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Kelmės rajono biurui.

Kelmės r. biuro vadovė Bronė Vaičiulienė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Kelmės rajono biure dirba nauja augalininkystės konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biurai plečiasi, kaskart juos papildo nauji darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – augalininkystės konsultantė Kristina Turevičienė.

Augalininkystės konsultantė Kristina Turevičienė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kelmės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs adresu: Laisvės gynėjų a. 16, Kelmė.  Augalininkystės konsultantei Kristinai Turevičienei galima skambinti tel. (8 427) 61 419.

LŽŪKT informacija

Kelmės rajono biure dirba nauja ūkio apskaitos konsultantė

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Daiva Miškinienė. Ji sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat gali sutvarkyti apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu. 

 Ūkio apskaitos konsultantė Daiva Miškinienė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kelmės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Laisvės gynėjų a. 16, Kelmė. Ūkio apskaitos konsultantei Daivai Miškinienei galima skambinti tel.: (8 427) 61 442.

LŽŪKT informacija

Kelmės rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

ES šalyse, įgyvendinant BŽŪP, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Vykdomas prekinių žemės ūkio įmonių ekonominės veiklos ir finansinių rezultatų tyrimas. Tam sukurta ŪADT sistema, į kurią duomenis teikia visos ES šalys, tarp jų ir Lietuva. LŽŪKT Kelmės r. biuras 2015 m. į ŪADT tinklą pateikė 32 atrinktų ūkių duomenis.

Mūsų šalis įsipareigojusi kasmet į ŪADT pateikti apie 1000 respondentinių ūkių duomenis. Jie apibendrinami, analizuojami ir naudojami priimti sprendimams, padedantiems užtikrinti ūkininkų pajamų pastovumą, pridėtinės vertės didinimą.

LŽŪKT Kelmės r. biuras 2015 m. į ŪADT tinklą pateikė 32 atrinktų ūkių duomenis. Ūkių atranka vykdyta vadovaujantis dviem pagrindiniais kriterijais. Vienas jų – ekonominis dydis. Iš viso yra 14 grupių arba klasių. Lietuvos prekiniai ūkiai yra vieni mažiausių ES šalyse ir pagal vidutinį melžiamų karvių skaičių, ir pagal vidutinius primilžius iš vienos karvės.

Kitas atrankos kriterijus – ūkininkavimo tipas. Iš viso yra 21 tipas, priklausomai nuo vykdytos veiklos. Į ŪADT tinklą daugiausia patenka trijų pagrindinių tipų ūkiai, užsiimantys pienine gyvulininkyste; auginantys javus ir rapsus; ir mišrūs augalininkystės ir žolėdžių gyvūnų ūkiai.

Tarp Kelmės r. respondentinių ūkių vyrauja mišrūs ūkiai, tik 4 ūkių veiklos kryptis – augalininkystė, 2 ūkiai augina tik mėsinius galvijus.

Daugelis ūkių yra tęstiniai, jų duomenys į šį tinklą teikiami ne vienerius metus, todėl galima analizuoti ir palyginti, kaip keičiasi jų veiklos rodikliai, vykdoma veikla, ir daryti tam tikras išvadas.

Pagal dirbamos žemės plotus Kelmės r. respondentiniai ūkiai 2015 m. buvo labai skirtingi. Vienas ūkis deklaravo vidutiniškai 187,92 hektaro. Lyginant su 2014 m., šis rodiklis išliko labai panašus, bet jis skyrėsi nuo 2014 m. Lietuvos vidurkio, kuris buvo daug mažesnis – 43,27 hektaro. Iš pateikto grafiko matosi, kad apie 50 proc. sudarė ūkiai, kurie dirbo per 100 ha žemės. Mažiausias dirbamos žemės plotas – 13 ha, o didžiausias – 752 hektarai. Kuo ūkis stambesnis, tuo perspektyvesnis, nes jame galima taikyti pažangesnes technologijas ir pasiekti geresnių gamybos rezultatų.

1 pav. Dirbamos žemės plotai 2015 m.

Kelmės r. grūdinių žemės ūkio augalų augintojams 2015 m. buvo neblogi. Padidėjo visų augalų derlius, išskyrus bulvių. Lyginant su 2014 m., žieminių kviečių derlingumas padidėjo 25,3 proc., žieminių rapsų – dvigubai, miežių – 22 procentais. Paanalizavus struktūrą, daugiausia auginta kviečių (21 ūkyje), miežių (17 ūkių), avižų (14 ūkių) ir bulvių (18 ūkių). Retas ūkis augino rugius.

Mažiau palankūs metai buvo bulvių augintojams – derlingumas sumažėjo 27 proc., lyginant su 2014 m. vidurkiu.

2 pav. Augintų žemės ūkio augalų derlingumas Kelmės r., t/ha

Gyvulininkystės ūkių situacija

Kelmės r. dominavo smulkūs ūkiai. 65,5 proc. sudarė ūkiai, kuriuose laikomų karvių skaičius nesiekė 20 vnt. 2015 m. vidutinis laikomų karvių skaičius Kelmės r., lyginant su 2014 m., išliko nepakitęs – 32 karvės. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose šis vidutinis rodiklis 2014 m. siekė tik 4,1.

Didžiausias laikomų karvių skaičius viename Kelmės r. respondentiniame ūkyje 2015 m. buvo 257 vnt. Dviejuose ūkiuose – apie 100 vnt. Nors Lietuvoje primelžiama tik 1 proc. ES šalių viso žaliavinio pieno, tačiau pagal pieno ūkių skaičių lygiuojamasi į didžiąsias šalis.

Palyginus vidutinius respondentinių ūkių primelžto pieno rodiklius, paaiškėjo, kad 2015 m. jis beveik nesiskyrė nuo 2014 m. vidutinio rodiklio. Pateiktoje lentelėje matome, kad vidutinis primilžis iš vienos karvės 2015 m. buvo toks pat, kaip ir 2014 metais. Šis rodiklis nesiskyrė ir nuo Lietuvos vidurkio, bet jis buvo  mažesnis nei ES šalių vidurkis (6,7).

Produktyvumo rodiklių palyginimas

2015 m. dėl 25,5 proc. sumažėjusios pieno kainos pieno sektorius patyrė sunkumų. Dėl šios priežasties 2015 m. Kelmės r. respondentiniuose ūkiuose, lyginant su 2014 m., pasikeitė bendrosios produkcijos struktūra. Padaugėjo augalininkystės produkcijos ir smarkiai sumažėjo gyvulininkystės (nuo 68 iki 27 proc.).

3 pav. Bendrosios produkcijos struktūra 2015 m. Kelmės rajone

Be augalininkystės ir gyvulininkystės pajamų ūkiai gavo miškininkystės ir žemės ūkio paslaugų pajamų – apie 10 proc. bendrosios produkcijos. Lyginant Kelmės r. ir 2014 m. Lietuvos vidutinius rodiklius – struktūra panaši. Daugiau nei 60 proc. sudarė augalininkystės produkcija.

4 pav. Bendroji produkcijos struktūra, Eur

Nepalankūs 2015 m. pienininkystės ūkiams turėjo įtakos vidutiniams respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodikliams – 16 ūkių iš 32 dirbo nuostolingai. Pelningai dirbo tik didesni ūkiai, kuriuose laikyta daugiau nei 30 karvių. Tai atspindi grynojo pelningumo rodiklis, kuris nuo –0,01 2014 m. nukrito iki –0,21 2015 metais. Pieno supirkimo kaina buvo žemesnė arba lygi pagaminimo savikainai. Dėl papildomų išmokų pieno gamintojams, nukentėjusiems dėl Rusijos embargo, nežymiai padidėjo subsidijų dalis pajamose (apie 3 proc.).

5 pav. Grynasis pelningumas

Respondentinių ūkių ekonominiai rodikliai

Gana aukštas vidutinis kapitalo pakankamumo rodiklis eilę metų Kelmės r. ir Lietuvoje rodo, kad ūkininkai nelinkę stipriai rizikuoti ir apie 86 proc. turto finansuoja nuosavomis lėšomis.

Geras ir bendrojo įsiskolinimo vidutinis rodiklis – 0,13. Ūkiuose jis skiriasi, bet nei viename nesiekia kritinės ribos – 0,60.

Ypatingai aukštas rajono respondentinių ūkių vidutinis bendrojo mokumo rodiklis rodo, kad ūkiai pajėgūs savo trumpalaikį turtą paversti pinigais ir likviduoti trumpalaikius įsipareigojimus. Kelmės r. 2015 m. šis rodiklis siekė 24,09, kai Lietuvoje 2014 m. vidutinis rodiklis buvo 4,03. Kelmės r. nebuvo ūkių, kuriuose šis rodiklis būtų mažesnis už vienetą. Galbūt ūkiai linkę kaupti trumpalaikį turtą, arba neefektyviai jį naudoja.

Nors smulkūs ūkiai nėra verslūs, jiems sudėtingiau diegti inovacijas, didinti pagaminamos produkcijos kiekį ir konkuruoti su stambiais dėl geresnių kainų, tačiau 2015 m. Kelmės r. visi respondentiniai ūkiai išliko stabilūs, mokūs ir likvidūs.

Parengta naudojant LŽŪKT Kelmės r. biuro 2015 m. respondentinių ūkių veiklos analizės duomenis.

Daiva Karklelienė,
LŽŪKT Kelmės biuro žemės ūkio apskaitos konsultantė