Vilniaus biuras

Kaip pas mus atvykti?

Žalgirio g. 122,
09300, Vilnius
Tel. (8 5) 273 1329

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Teresa Gerdvilienė Augalininkystės konsultantė (8 5) 273 1329 8 616 15 809
Gelena Kaghdo Ūkio apskaitos konsultantė (8 5) 273 1329
Alina Azarovičienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 5) 273 1329

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

    LŽŪKT Vilniaus rajono biure šiuo metu dirba trys konsultantės – Teresa Gerdvilienė, Gelena Kaghdo, Alina Azarovičienė.

Tvarkoma apskaita

    Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Geleną Kaghdo ir Aliną Azarovičienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

    Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Aliną Azarovičienę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantė Teresa Gerdvilienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Apie kiekvieną biuro klientą galima pasakyti daug gerų žodžių“, – sako biuro konsultantės ir yra pasirengusios Jums patarti.

Vilniaus rajono biuro konsultantės (iš kairės) Gelena Kaghdo, Teresa Gerdvilienė, Alina Azarovičienė. 2016

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Vilniaus r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Vilniaus rajono biurui.

Vilniaus r. biuro vadovė Teresa Gerdvilienė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija


 

Vilniaus rajono respondentinių ūkių 2015 metų duomenų analizė 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – informacinė sistema, naudojama visų ES šalių ūkių ekonominei, finansinei ir bendrajai situacijai žemės ūkyje analizuoti. Iš ŪADT duomenų galima spręsti apie ūkių vykdoma veiklą, jų pajamas, produkcijos gamybą, finansinę padėtį ne tik rajono mastu, bet ir visų ES valstybių narių.

Vilniaus r. buvo atrinkti 22 ūkiai. Remiantis apskaitos duomenimis, užpildyta 14 anketų, apklausos duomenimis – 8.

Rajono respondentiniai ūkiai labai skyrėsi pagal dirbamos žemės plotus. Iki 20 ha buvo 9 ūkiai, iki 80 ha – 7, iki 220 ha – 4, nuo 410 ha – 2. Kaip matome, dauguma ūkių buvo smulkūs, tik vienas dirbo 925 hektarų.

1 pav. Respondentinių rajono ūkių dirbtos žemės plotai, ha

Vilniaus rajono respondentiniuose ūkiuose 2015 m. gautas derlius beveik nesiskyrė nuo vidutinio Lietuvos respondentinių ūkių.

Lentelė. Rajono respondentinių ūkių žemės ūkio augalų derlingumo palyginimas su Lietuvos respondentinių ūkių derlingumu, ha

Iš 22 ūkių tik 7 laikė melžiamų karvių. Iš jų 6 ūkiai buvo smulkūs, augino 1–4 karves. Viename iš stambiųjų ūkių laikyta 61 karvė. Per 2015 m. atrinktuose ūkiuose primelžta 57,1 t pieno, vidutinis primilžis iš karvės – 4,42 tonos.

2 pav. Bendroji produkcija

Bendrosios produkcijos sudėtis 2015 m. buvo tokia: augalininkystės produkcija – 39706 Eur, gyvulininkystės – 19955 Eur, žemės ūkio paslaugos – 3667 Eur, agroturizmas – 3050 Eur, perdirbimas – 28681 Eur (vienas ūkis augino kopūstus rauginimui, jo bendroji perdirbimo produkcija sudarė 56642 Eur).

Lyginant Vilniaus r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklius su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu 2014 m., galima daryti prielaidą, kad visumoje ūkiai 2015 m. pasiekė gerų rodiklių: kapitalo pakankamumas sudarė 91,18, bendrasis įsiskolinimas – 0,09, bendrasis mokumas – 25,37 (Lietuvoje – 4,03 ), grynasis pelningumas 2015 m. teigiamas ir sudarė 0,06 (Lietuvoje – 0,04). Subsidijų gamybai dalis pajamose 2015 m. sudarė 37,17, kai kurių ūkių šitas rodiklis siekė iki 70 procentų.

3 pav. Vilniaus r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklių palyginimas su Lietuvos respondentinių ūkių rodikliais

 

Vilniaus r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Gelena Kaghdo,
tel.: (8 5) 273 1329, 8 616  15 809