Naujienos

2023-02-24
Ryšys su žemės ūkiu iš kartos į kartą – lemtis ar pasirinkimas?
Rietavo savivaldybėje yra ne viena šeima, kurioje ūkininkauja tėvai ir vaikai, o kad ūkininkautų trys kartos – tai jau išimtis. Apie iš kartos į kartą perduotus ar nulemtus...
2023-02-23
Sužinokite apie didesnes galimybes taikant bearimę technologiją
Susidomėjimas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos seminaru, organizuotu pagal projektą „Beariminės žemdirbystės technologijose taikomų priemonių įtaka dirvožemio derlumo...
2023-02-21
Linksmai pramynėm kelią pavasariui
Aplink Morę pasisukę, gardžių valgių paragavę, pramynėm kelią pavasariui. Juk šiandien Užgavėnės!
2023-02-21
Tiesioginės išmokos: kas naujo?
Pasirašytos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Jose numatyti...
2023-02-15
Jei galvojate apie ūkių modernizavimo paramą
NMA informuoja, kad nuo kovo 1 d. bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį...
2023-02-13
Devynis kartus pamatuok, o dešimtą – kirpk, arba kodėl norėdamas paramos turi būti akylas
Kokiomis Kaimo plėtros priemonėmis žemdirbiai galės naudotis siekdami savo, valstybės bei Europos Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų? Apie tai kalbamės su Mindaugu Mižutavičiumi,...
2023-02-06
„Metų ūkis 2022“ bendrystės šventėje – ūkininkaujančios kartos
Juozo Miltinio dramos teatre apdovanotos 99 ūkininkų šeimos. Tarp jų gausus būrys Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos klientų. Nuoširdžiai sveikiname.
2023-02-03
Ūkininkas Jurijus Michalkevičius renkasi ilgalaikį bendradarbiavimą su konsultantais
Šalčininkų r. ūkininkaujančio Jurijaus Michalkevičiaus augalininkystės ūkio veiklos pradžia skaičiuojama nuo 2007 m. ir 15 hektarų. Dabar žemės plotas išplėstas iki 80. Sėjami...
2023-02-02
Kad ES parama būtų nauda ūkiui, o ne kamuojantys įsipareigojimai
Trečiąjį „LŽŪKT žinių“ klubo sezoną atidaro Konsultavimo tarnybos paslaugų ir produktų valdymo specialistas Mindaugas Mižutavičius.