Naujienos

2019-11-14
ES Ūkių apskaitos duomenų tinkle Telšių r. ūkių veiklos duomenys
Nemažai ES valstybių Žemės ūkio konsultavimo tarnybų atsakingos už respondentinių ūkių duomenų surinkimą. Viena iš jų – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Apskaitos ir...
2019-11-14
Elektrėnų savivaldybės respondentinių ūkių 2018 m. veiklos apžvalga
Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Tai daroma analizuojant Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenis....
2019-11-13
Alytaus r. respondentų ūkių 2018 m. apžvalga
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuras į ŪADT 2018 m. pateikė 23 respondentinių ūkių duomenis, kuriuos toliau grupavo ir analizavo Lietuvos agrarinės...
2019-11-13
Parodoje „Agritechnika“. Globalus ūkininkavimas – atsakingas kiekvienas
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba siekia, kad klientus pasiektų naujausia žemės ūkio informacija, apimanti ir technologinius sprendimus, ir vis labiau įsigalinčias IT...
2019-11-13
Šalčininkų r. respondentinių ūkių 2018 m. veiklos analizė
Šalčininkų r. žemdirbiai 2018 m. deklaravo 17376,87 ha žemės ūkio naudmenų, 2017 m. – 16827,84 ha, 2016 m. – 16368,16 ha. Matyti, kad kiekvienais metais dirbamos žemės plotas...
2019-11-13
Apžvelkime 2018 m. Skuodo r. respondentinių ūkių duomenis
Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – unifikuota informacinė sistema, skirta stebėti prekinės žemės ūkio produkcijos gamintojų ekonominei ir finansinei veiklai. Taikant...
2019-11-13
Varėnos r. respondentinių ūkių duomenų analizė
LŽŪKT Varėnos r. biuras išanalizavo 85 rajono ūkių duomenis, iš kurių 43 ūkiai vertėsi tik augalininkyste (javai, rapsai, ankštiniai javai), 5 – gyvulininkyste, likusieji –...
2019-11-12
Kauno rajono 2018 metų respondentinių ūkių apžvalga
ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, vykdomas ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės monitoringas. Tai daryti...
2019-11-12
Respondentinių ūkių dydžiai ir jų pelningumo rodikliai per 2018 m.
ES šalyse, vykdant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. stebima ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė.